Psykometriska tester och bedömningsverktyg | Thomas.co

Psykometriska tester och bedömningsverktyg

Thomas components

Psykometriska tester och bedömningsverktyg

Thomas psykometriska bedömningsverktyg

Se hur Thomas psykometriska bedömningsverktyg möjliggör för er att identifiera rätt kandidater och hjälpa era medarbetare att utveckla sin potential

Our assessments hero
Our Assessments Hero mobile
Behaviour PPA icon - green

Beteende

Beteendeanalysen ThomasPPA, ger en snabb och djupgående inblick i en persons beteendemässiga egenskaper och föredragen kommunikationsstil.

Personality ICon in teal

Personlighet

Personlighetstestet HPTI är baserat på Femfaktorteorin (Big-5)och mäter egenskaper som kopplas till framgång i arbetet.

Aptitude GIA icon - green

Kapacitet

Kapacitetstestet ThomasGIA, mäter en individs kapacitet inom fem nyckelområden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Upptäck styrkan med Thomas bedömningsverktyg

Emotional Intelligence TEIQue icon - green

Emotionell intelligens

Personlighetstestet TEIQue, mäter emotionell intelligens inom de 4 faktorerna Välbefinnande, Självkontroll, Emotionalitet och Social samverkan.

360 feedback icon - green

360-kompetensmätning

Thomas360 gör det snabbt och enkelt att samla in feedback om sina prestationer från chefer, kollegor, teammedlemmar och kunder för att sedan jämföra denna feedback med den egna uppfattningen.

Engage icon - green

Medarbetarengagemang

Med ThomasEngage mäter ni nivåerna av engagemang inom er organisation och kan identifiera åtgärder för att förbättra medarbetarnas välbefinnande, motivation och produktivitet.


Gör som mer än mer än 10 000 företag och använd Thomas bedömningsverktyg

McDonalds Logo
Siemens
Estee Lauder Logo
BP logo
Skechers Logo
Porsche-logo