Nyttja superkraften med Thomas Perform | Thomas.co

Att vara personalchef kan vara en svår uppgift även under de bästa omständigheterna. När du är på kontoret och hanterar medarbetare ansikte mot ansikte, kan du åtminstone förlita dig på icke-verbala signaler i era samtal. Men när du hanterar medarbetare på distans blir detta betydligt svårare. Med fler företag som övergår till hybridarbete kan du ha teammedlemmar som du aldrig har träffat personligen. Lägg till det faktum, att om du frågade dina teammedlemmar hur de vill bli hanterade, motiverade och kommunicerade med, skulle få, om någon, ha självinsikt nog att kunna berätta det för dig.

Ta del av insikter, frigör potentialen

Alla är olika och har sina egna preferenser men hur ska en chef förstå vad respektive medarbetare föredrar och hur? Om hen inte kan läsa tankar, är stöd av psykometri en enklare metod; att få insikt i medarbetarnas kapacitet, beteendemönster och personlighetsmässiga drag, ger det underlag som krävs för att kunna se till att medarbetarna trivs och kan växa.

Communication Style Jan 2022

Vår talangbedömningsplattform, Thomas Perform, har utformats för att vara intuitiv och ge innehåll som kan användas direkt i ert vardagliga arbete- utan krav på psykometrisk eller psykologisk utbildning. Oavsett om ni rekryterar eller hanterar befintliga medarbetare ger Thomas Perform djup insikt för att kunna hantera, motivera och kommunicera med alla i organisationen. 

Som personalchef själv, finner jag innehållet ovärderligt för att lära känna mitt team - grafiken ovan visar min egen kommunikationsstil och om du känner mig kommer du att kunna se att det stämmer. Att få den här nivån av förståelse för en individs preferenser gör det mycket lättare att samtala med dem och hålla dem engagerade.

Motivation – alla är inte lika!

How to Motivate Jan 2022

Motivation är nyckeln till prestation och engagemang hos medarbetare. Som individer vill vi alla vara värdefulla medlemmar i ett vinnande team som har ett inspirerande uppdrag. Det börjar verkligen med de enklaste sakerna - att veta hur man ska motivera sina medarbetare och få dem att känna sig värdefulla. Genom att förstå någons personlighet och beteendemässiga egenskaper får du djup insikt om vad som driver dem och kan motivera dem mycket enklare.

How to Manage Jan 2022

Om du är en personalchef kan Thomas Perform ge dig superkrafter.  Även om du kanske inte kan hoppa över höga byggnader med ett enkelt hopp eller se genom väggar, kan insikten som du får, få människor att undra om du har fått förmågan att läsa eller kontrollera tankar. Att veta varför dina teammedlemmar beter sig som de gör och hur de vill bli hanterade, motiverade och kommunicerade med, kommer att få andra chefer att fråga sig vad din hemlighet är!

Ge dina chefer superkrafter med Thomas Perform och hjälp dem att frigöra potentialen hos sina medarbetare. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig.