Vikten av kulturell mångfald på arbetsplatsen | Thomas.co

Låt oss vara ärliga, dagens affärsvärld utspelar sig på en global scen. Teknologi är bara en faktor som krymper omgivningen och ger företag i alla storlekar friheten att rekrytera de bästa medarbetarna, var de än befinner sig. Och när teknologin tar stora kliv in i framtiden, gäller det att hänga med. 

Millennials formar dagens och framtidens arbetsplatser. Och orden på allas läppar är "kulturell mångfald". Det är en trend som definitivt är här för att stanna. Men först och främst, vad är egentligen kulturell mångfald? 

Definitionen är "Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population." [1]. Med andra ord är det en befolkning där alla skillnader representeras. Ur ett affärsperspektiv inkluderar typer av mångfald på arbetsplatsen " etnicitet, ålder, förmåga, språk, nationalitet, socioekonomisk status, kön, religion eller sexuell läggning" [2].
 

Och med vår politiska och globala bakgrund är det nödvändigt att förstå hur kulturell mångfald ser ut inom företagsvärlden. Det handlar inte om symbolpolitik och att anpassa sig till förväntningar. Från att skapa varierade perspektiv till att driva innovation, finns det mycket att säga för att främja denna kultur.

I den här artikeln går vi igenom vikten av kulturell mångfald och dess fördelar. Syftet är att hjälpa er att förstå detta ämne bättre, och utveckla en guide om hur ni främjar kulturell mångfald på arbetsplatsen.

Vad är kulturell mångfald?

Kultur är det som formar oss, det är anledningen till att vi har vissa övertygelser, påverkar hur vi beter oss och ger oss vår identitet. Kulturell mångfald är representationen av olika kulturella och etniska grupper i samhället.

När vi pratar om kulturell mångfald på arbetsplatsen handlar det om att inkludera medarbetare från olika bakgrunder, olika etnicitet, olika sexuella läggningar och olika politiska åsikter [3]. Begreppet kulturell mångfald uppmuntrar till en inkluderande miljö med representanter från olika bakgrunder som kommer samman för att arbeta som ett team.

Det är lätt att tala om teorin och definitionerna av kulturell mångfald men när det handlar om att skapa det inom en organisation beror det i hög grad på de metoder som används under rekryteringsprocessen.

Varför är kulturell mångfald viktig?

Vi har berört idén om fördelarna med kulturell mångfald men jämlikhet och mångfald är något som inte bara har fått ett ihållande intresse i medierna. Det har genomförts omfattande studier om dess positiva effekter och vikten av inkluderande företagskultur.

Studier som undersöker varför kulturell mångfald är viktigt ger oss tydliga siffror att arbeta med när vi tänker på dess fördelar. Till exempel visar forskning att de 43 mest mångsidiga offentliga företagen var 24% mer lönsamma än S&P 500 [4]. Andra studier visar att nästan 95% av direktörer håller med om att mångfald ger unika perspektiv [5].

Sammanfattningsvis möjliggör arbetsplatsmångfald och inkludering för företag att bygga team som tillför olika synpunkter och talanger, vilket ökar innovationen och driver högre intäkter.

Typer av arbetsplatsmångfald

För att få en djupare förståelse för hur kulturell mångfald ser ut behöver du börja med en översikt över olika typer av erkänd arbetsplatsmångfald.

I HR-termer finns det några primära typer av mångfaldsegenskaper att ha i åtanke [6]:

 • Kön - kvinnor utgör en större andel av arbetskraften än någonsin tidigare. Men det finns fortfarande en klyfta när det gäller rättvis lön och andelen kvinnor i ledande befattningar.
 • Etnicitet – världen öppnar upp sig men fortsatt har man inte tillräcklig kunskap om varandra. Genom att öppna samtalet med anställda och kandidater om etnicitet tas ett steg mot att förbättra kulturell mångfald.
 • HBTQ - HBTQ-samhället inkluderar en komplex grupp av människor när det gäller bakgrund, erfarenheter och utmaningar. För att arbeta mot diskriminering måste särskild uppmärksamhet ägnas åt en strategi som arbetsgivare för HBTQ.
 • Ålder - både yngre och äldre arbetstagare kan diskrimineras med tanke på fördomar. Genom åtgärder som att öppna lärlingsplatser för alla åldrar och erbjuda mentorskapsprogram över generationerna kan dessa fördomar adresseras.
 • Arbetstagare med funktionsvariation - funktionsvariationer kan innebära många skillnader, från förmågan att skapa sociala relationer till fysiska funktionshinder. En del av detta kan hjälpas med ett neurodiversitetsprogram samt genom att bekämpa negativa uppfattningar.
 • Mental hälsa - fokus på mental hälsa tillsammans med stöd för välmående på arbetsplatsen kan bekämpa olika problem, från frånvaro till beteendeproblem.
 • Neurodiversitet - att erkänna och skapa en stödjande miljö för dem med neurologiska olikheter som inkluderar dyslexi, autism och Tourettes hjälper organisationer att uppmärksamma skillnader och de fördelar de kan erbjuda i välanpassade jobbtyper.
 • Tänkande stil - olika personligheter och tänkande stilar kan öka kreativiteten om individ och roll är väl anpassade. Å andra sidan kan det orsaka stress om de inte är väl anpassade.

Det är värt att notera att detta inte är på något sätt en heltäckande lista. För att vara verkligt mångfaldig, krävs forskning och övervägande av andra skillnader som civilstånd, utbildning, språk och dialekter, allt spelar in [7].

Sex fördelar med kulturell mångfald på arbetsplatsen

Fördelarna med mångfald är många och varierade. Här är våra sex huvudfördelar med att främja en kulturellt mångfaldig policy i din organisation.

1. Kulturell mångfald hjälper till att utveckla och maximera kompetenser

En kulturellt mångfaldig arbetsplats ger människor möjlighet att utveckla sina talanger och färdigheter. En mängd idéer och expertis gör att människor kan lära av en mer varierad samling kollegor.

Det kan också öka förmågan att lösa problem och öka välmående och produktivitet. I en miljö där alla röster hörs, kan denna anda av innovation och uppmuntran att bidra driva företagets framgång [8].

2. Kulturell mångfald förbättrar rekryteringsprocessen

Undersökningar visar att två tredjedelar av kandidater nämner mångfald som en viktig faktor under en jobbsökandet [9].
Genom att utveckla en strategi för kulturell mångfald kan ni bli en mer attraktiv arbetsgivare till potentiella anställda och nå ut till fler högt kvalificerade kandidater.

3. Kulturell mångfald kan hjälpa er behålla era talanger

Förutom att locka en bredare talangpool från början, är kulturell mångfald nyckeln till att bygga ideologier om respekt mellan företag och medarbetare samt samarbete. Det gör er i sin tur till ett mer attraktivt alternativ för värdefulla kandidater och sticker ut på marknaden.

4. Kulturell mångfald förbättrar ert teams kreativitet

Studier har visat den positiva påverkan en kulturellt mångfaldig arbetsstyrka kan ha på ett team och ett företags kreativitet. Genom att samla människor från olika bakgrunder kommer ni att se en mer varierad serie lösningar på problem och tillvägagångssätt för projekt som ni kanske inte har tänkt på.

En mer varierad arbetsstyrka gör det möjligt att ta in nya tankesätt som kan tillämpas på många olika sätt. Genom att lyssna på varje medarbetares röst och tankesätt kommer ett företag inte längre att vara fast i en riktning.

Ett företag som aktivt främjar mångfald på arbetsplatsen kommer att se fler perspektiv diskuteras och fler lösningar tänkas hörsammas än någonsin tidigare. Detta kan inspirera medarbetare att prestera på högsta nivå.

5. Kulturell mångfald kan hjälpa till att öka medarbetarnas engagemang

Det bästa sättet att lära sig om andra kulturer och etniciteter, är att prata med någon med den bakgrunden. Forskning kan bara ta dig så långt och har en långt mindre personlig touch. Genom att kommunicera med någon med en annan kultur eller bakgrund får du inte bara förstahandskunskap, ni får också en annan typ av relation. 

Medarbetare som engagerar sig med andra om deras bakgrund under luncher eller på fritiden kommer att känna sig bättre relation till sin arbetsplats, känna sig verkligen lyssnade på och i sin tur engagera sig mer med sina kollegor och företaget.

Medarbetarnas engagemang hjälper till att bygga förtroende, som börjar högst upp och rör sig hela vägen ner genom företaget. Engagemang är alltid positivt för företaget, det kan leda till större motivation, samarbete och lojalitet.

6. Kulturell mångfald kommer att förbättra organisationens rykte

Ett företag som anställer människor från alla olika typer av kulturer och bakgrunder kommer att anses vara en bra arbetsgivare. Detta rykte bland anställda kommer att höja ett företags ställning och locka fler människor att komma och arbeta där.

Företagets rykte bland dess kunder är en av de viktigaste sakerna. Kundservice och rykte kan förbättras avsevärt genom en mångfaldig arbetsstyrka, med olika anställda som kan hjälpa kunder på ett mer personligt sätt tack vare delade erfarenheter och förståelse.

Exempel på kulturell mångfald på arbetet

Beviset finns där för den som vill se hur effektiv kulturell mångfald på arbetsplatsen kan vara. Här är tre av våra favoritexempel för att ge er lite inspiration.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson tillämpar en verklig företagsomfattande strategi för kulturell mångfald. Från att använda teknik för att eliminera könsskillnader till att träna intervjuare att känna igen och bekämpa fördomar under anställningsprocessen.

Google

Med 4 000 språk tillgängliga för användare erbjuder Google en verklig lösning för en global publik. Detta har varit drivkraften bakom företagets framgång. Deras motto är inspirerande: 'bedöm aldrig en sökmotor efter dess gränssnitt'.

Kellogg's

Rankat som nummer 21 på DiversityInc's lista 2019, har Kellogg's fler kvinnor i ledande befattningar än det nationella genomsnittet. En tredjedel mer. Och de främjar förmåner som längre mammaledighet.

Hur man hanterar och främjar mångfald på arbetsplatsen

Eftersom det är ett så komplext ämne finns det naturligtvis stora utmaningar som kommer med att utveckla en kulturellt mångfaldig strategi på arbetsplatsen.

Det är bäst att titta på detta från två olika perspektiv för att hjälpa till att förbättra mångfalden, främja den och se till att budskapen förstås. Det kan delas upp i vad företaget kan göra och vad de anställda kan göra.

När det gäller vad ett företag kan göra för att hantera och främja mångfald i hela organisationen kan strategier som kan genomföras inkludera:

 • Öka din kulturella kompetens
 • Uppmuntra och omfamna olika synpunkter
 • Erbjuda utbildning om omedvetenna fördomar
 • Främja användningen av mentorer [11][12]

Anställda har också ett eget ansvar när det gäller att hantera och främja mångfald. För många kommer det att finnas möjligheter att introducera kollegor till sin kultur och bakgrund och lära dem vad de bör veta och förstå, som till exempel:

 • Organisera evenemang som firar deras kultur
 • Volontärarbete i organisationer som tillgodoser behoven hos underrepresenterade grupper, detta kan göras som en teambuildingövning

Hur man hanterar ett kulturellt mångfaldigt team

Att förstå att globaliseringen har orsakat de positiva kulturella klyftorna som har skapat kulturellt mångfaldiga team är en del av ekvationen som organisationer behöver möta. Med större rörlighet för anställda och ännu fler organisationer som nu anstränger sig för att utveckla virtuella team kommer att stöta på fler kulturellt mångfaldiga team.

Det finns dock utmaningar när det gäller att utveckla rätt ledningsstruktur och identitet när man bygger ett kulturellt mångfaldigt team. Ett mångkulturellt team är ett team vars medlemmar kommer från olika länder och kulturer. Naturligtvis talar dessa människor olika språk också.

Det är saker som språk som ibland är lätta att identifiera som en del av hur man hanterar ett mångfaldigt team, men det är inte alltid lätt att förstå hur du bäst kan göra det.

Vi kommer att ta en närmare titt på de saker du behöver veta när det gäller att hantera ett kulturellt mångfaldigt team. Det största förbehållet kommer att bero på strukturen/mångfalden inom teamet för hur omfattande vissa av dessa problem kommer att uppstå när du hanterar ditt eget team.

Främja kulturell sensitivitet från början

Du måste börja processen med kulturell sensistivitet från början, det är inte något som du kan förankra senare i karriären. Från rekrytering till onboarding är det viktigt att göra detta till en prioritet.

Att förstå om en kandidat har kulturell sensitivitet under en intervju är avgörande, särskilt i en stor mångkulturell arbetsmiljö. En annan sak att främja är tvärkulturell utbildning i er onboardingprocess. Detta kommer att förankra mångkulturella värderingar redan från början och klargöra för nya anställda vad som förväntas av dem, samt ge dem de färdigheter de behöver för fungera väl i en mångkulturell miljö.

Förstärk dessa värderingar regelbundet. Ha en tydlig företagskultur som respekterar mångfald och kommunicerar den ofta.

Tänk på och tillgodose olika kulturella vanor och krav

En mångkulturell arbetsplats bör fokusera på att sammanföra olika kulturella behov som är direkt relaterade till arbetet men också bredare behov och vanor.

Tänk på saker som mat som serveras i personalmatsalen eller vid arbetsrelaterade evenemang som är kulturellt inkluderande, till exempel vegetariska och halal-alternativ. Du kan även överväga tysta rum för bön eller meditation för att tillgodose kulturella behov.

Tänk på olika kommunikationsstilar

Det finns verkligen ingen one-size-fits-all-ansats när det gäller att bättre hantera kulturellt mångfaldiga team. Olika kulturer har olika sätt att kommunicera på och din kommunikationsstil kanske inte uppskattas av vissa.

Därför måste du förstå att det kan finnas olika kommunikationsstilar för att bättre hantera människor och situationen som du också kan hamna i. Det är lättare att försöka lära sig grunderna i olika verbala och icke-verbala signaler, eller användningen av fraser som kan hjälpa till att förmedla en poäng eller förstå om det finns svårigheter.

Planera kring tidszonskillnader

Detta kommer att gälla för team som arbetar virtuellt och över hela världen men att komma ihåg att olika människor är i olika tidszoner är väsentligt. Det kan vara så att du är baserad på USA:s västkust och arbetar med Europa. När de är på väg att logga av för dagen kanske du precis börjar. Att förstå tidskillnaderna kan hjälpa dig att bättre uppnå dina mål.

En annan sak att tänka på är om du arbetar med team som följer strikta religiösa regler och kanske ber när du vill att de ska arbeta eller har schemalagt ett möte. 

Organisera lämplig utbildning

Syftet med denna typ av utbildning är att övervinna kulturella utmaningar på kontoret. Det är ett bra sätt att få folk att lära känna varandra och utbilda sig om olika kulturella övertygelser.

Denna träning bör belysa:

 • Hur man minimerar kulturskillnader
 • Hur man undviker stereotyper och fördomar
 • Hur man uppskattar sin egen och andra kulturers färdigheter
 • Hur man förbättrar sina sociala färdigheter
 • Hur man blir en bättre lyssnare
 • Hur man fokuserar sin uppmärksamhet på gemensamma principer istället för skillnader
 • Det är viktigt att hålla denna utbildning skräddarsydd efter teamets behov.

Undvik stereotyper

Det är ibland alltför lätt att förväxla kulturella skillnader med stereotyper. Att förstå hur människor beter sig och reagerar i en affärsmiljö är avgörande, särskilt när det finns tydliga skillnader men att göra omfattande generaliseringar är kontraproduktivt.

För att undvika stereotyper, bekanta dig med varje teammedlem och lär känna dem på individuell nivå. Du kommer att inse att kultur formar beteenden men i slutänden inte dikterar de.

Ge feedback med eftertanke

Att kunna ge ditt team ärlig och konstruktiv feedback är en viktig del av ledarskap och hantering av kollegor. Dina kollegor förtjänar att få veta sanningen om kvaliteten på sitt arbete, vare sig det är positivt eller negativt.

Ärlig feedback för ett mångkulturellt team är avgörande men kan behöva anpassas. Olika kulturer och nationaliteter reagerar på feedback på olika sätt. Vissa kulturer kan uppleva att konstruktiv feedback kan kännas negativt medan andra, som den amerikanska kulturen, kommer reagera positivt på muntlig feedback men negativt på skriftlig.  

Att förstå dessa skillnader kommer att underlätta när du hanterar olika kulturer och medarbetare.

Utmaningar med kulturell mångfald på arbetsplatsen

Det är inte alltid en enkel väg att skapa en kulturellt mångsidig arbetsplats. Medan olika företag kommer att uppleva svårigheter längs vägen, finns det några gemensamma teman att vara uppmärksam på. De inkluderar fördomar från underrepresenterade kulturer om att bli marginaliserade, missförstånd mellan kulturer och språk, detaljerna i arbetsrätt och motsättande arbetsstilar och etikett [13].

Att arbeta med Thomas

Som specialister som hjälper företag att förverkliga den sanna potentialen hos sina medarbetare är vi på Thomas experter på att hjälpa dig utveckla strategier för kulturell mångfald.

Våra psykometriska bedömningsverktyg ökar mångfalden och inklusiviteten genom att ta bort omedvetna fördomar från rekryteringsprocessen, som kan påverkas av en rekryterande chefs bakgrund, kulturella miljö och personliga erfarenheter.

Genom att minska fördomarna och öka en chefs självmedvetenhet leder detta till starkare beslutsfattande som inte är baseras på magkänsla eller instinkter.

References:

 1. https://mesh.kib.ki.se/term/D018864/cultural-diversity
 2. https://www.thebalance.com/cultural-diversity-3306201
 3. https://www.lexico.com/en/definition/cultural_diversity
 4. https://www.thebalance.com/cultural-diversity-3306201
 5. https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/09/13/the-benefits-of-cultural-diversity-in-the-workplace/#68f8988671c0
 6. https://www.allegisgroup.com/en-gb/insights/blog/2018/april/workplace-diversity-types
 7. https://builtin.com/diversity-inclusion/types-of-diversity-in-the-workplace
 8. https://www.hult.edu/blog/benefits-challenges-cultural-diversity-workplace/#creativity
 9. https://www.glassdoor.com/about-us/twothirds-people-diversity-important-deciding-work-glassdoor-survey-2/   
 10. https://www.diversityinc.com/the-2019-top-50-diversityinc/
 11. https://www.bentley.edu/news/7-ways-promote-diversity-workplace
 12. https://www.hult.edu/blog/promoting-diversity-in-workplace/
 13. https://www.hult.edu/blog/benefits-challenges-cultural-diversity-workplace/#talent