Mångfald och fördomar | Thomas.co

Mångfald och fördomar

Thomas components

Inkluderande rekrytering

Upptäck ​​fördelarna med mångfald​

Mångfald, jämlikhet och inkludering är inte några modeord – det borde vara normen i alla företag idag. Nästa generationsyrkesverksamma efterfrågar mångfald bland medarbetarna och det är troligare att den ger ekonomiska överskott och innovation. Genom att rekrytera för ökad mångfald kan också bidra till att överbrygga den globala kompetensklyftan. Omedvetna fördomar filtrerar dock fortfarande bort många talanger.

Black guy student individual hero

Alla människor har omedvetna fördomar. Genom att använda Thomas bedömningsverktyg i er rekrytering, kan ni minimera omedvetna fördomar och identifiera de kandidater som passar bäst för era roller och er verksamhet.

remove bias image

Minimera fördomar från era rekryteringsprocesser

Det tar 0,1 sekunder för vår hjärna att bilda sig en uppfattning om någon och därför är det mycket troligt att omedvetna fördomar påverkar era rekryteringsbeslut. Detta har negativ inverkan på er organisation och kan hindra er från att rekrytera och behålla de bästa talangerna.

​Eliminera fördomarna​ i Harvey Nashs rekryteringsprocesser

Se hur Harvey Nash använde Thomas beteendeanalys för att identifiera förekomsten av fördomar och öka mångfalden i sina rekryteringsprocesser.


Deliver with diversity image

Mångfald ger resultat

Studier visar att mångfald på arbetsplatsen förbättrar företagens resultat.Trots etiska överväganden och de ekonomiska fördelarna det ger, ärmångfald, jämlikhet och inkludering fortfarande svårtför många företag att leva upp till. 

Thomas beteende- och personlighetsbedömningar identifierar personlighet, beteendemässiga egenskaper och motivationsfaktorer, vilket ger rekryterande chefer insikt i den kognitivamångfald som ligger bakom förbättrade prestationer. Denna information gör det möjligt för intervjuareatt se bortom ytligheter och utforska en kandidat på en djupare nivå.

With businesses much more aware of soft skills and behavioural traits than ever, Thomas Perform makes it easier for businesses to unlock the potential of their people, increase diversity and inclusion and to recruit objectively.

bridge skills gap with diversity hiring image

Överbrygg kompetensgapet med inkluderande rekrytering

På grund av den snabba tekniska utvecklingen har den globala kompetensklyftan ökat. Många företag kämpar med att tillsätta lediga tjänster eftersom de förbiser de bästa talangerna på grund av omedvetna fördomar.

Thomas kapacitetstester mäter inlärningshastigheten och förutsäger på ett tillförlitligt sätt en kandidats förmåga att leverera i snabb takt. Tillsammans med vår personlighetsbedömning, som mäter de sex egenskaper som ligger bakom framgång i arbetet, får den rekryterande chefen ett underlag som visar hur sannolikt det är att kandidaten kommer att bli framgångsrik.

Discover your new work superpower