Jonker BV (ADprofs) | Thomas.co

Jonker BV (ADprofs)

Case study

Hoe ADprofs opdrachtgevers en cliënten adviseert op basis van objectieve informatie

Jonker case study Hero

Jonker BV (ADprofs)

Werknemers
11-50
Bedrijfstak
Zakelijke dienstverlening
Land
Netherlands
Oplossing
Gedrag (PPA)
Image

De uitdaging

Een groot deel van de activiteiten van ADprofs bestaat uit het begeleiden van Poolse medewerkers die een (bedrijfs)ongeval hebben gehad en weer terug willen keren in het arbeidsproces. Het adviesbureau begeleidt deze cliënten in het verkrijgen van toegang tot de juiste zorg, maar ook in het proces om op zoek te gaan naar een (nieuwe) functie die valt binnen de capaciteiten van de cliënt. Henk Jonker: “Wij worden vaak ingeschakeld door onze klanten op een moment dat het verzuimproces al enige tijd aan de gang is en er wordt dan op korte termijn een objectief en onderbouwd advies van ons verlangd.

We hebben gesprekken met de cliënt en doen onderzoek naar de wensen van de cliënt en adviseren opdrachtgevers welke mogelijkheden wij zien met betrekking tot de terugkeer in het arbeidsproces binnen de belastbaarheid van de cliënt. Behalve gegevens over fysieke en mentale belastbaarheid die wij van medici krijgen, moeten wij ook analyseren welk soort werk het beste past bij de cliënt met zijn huidige beperkingen.” Om met een gedegen advies te komen, was het bedrijf op zoek naar een objectieve meetmethode om gericht advies uit te brengen aan hun opdrachtgevers over de aan hen toevertrouwde cliënten.

Adprofs - Challenge

De oplossing

In de praktijk is gebleken dat uitgebreide informatie over de cliënt, aangevuld met persoonlijke gesprekken vaak de onderbouwing mist die nodig is om een volgende stap te zetten in het begeleidingsproces met een cliënt. Het inzetten van assessments bleek voor Arbeidskundig Adviesbureau Jonker de juiste oplossing.

“We maken voor al onze cliënten gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) van Thomas International. De PPA geeft ons inzicht in het werkgedrag van onze cliënten. Hiermee geven we ze een diepgaand inzicht in zichzelf en kunnen we ze goed adviseren voor hun toekomstige loopbaan. Zo hebben we regelmatig te maken met cliënten die graag een eigen onderneming willen starten. Als uit het assessment blijkt dat hun werkgedrag niet past bij het ondernemerschap, dan kunnen we dit op een onderbouwde manier toelichten aan de cliënt en samen kijken naar een carrière die ook aansluit bij hun competenties, maar dan als werknemer.”

Overigens baseert Jonker zich nooit louter op de uitslag van het assessment. “Een assessment is voor ons geen heilige graal, maar biedt in veel gevallen wel de objectieve onderbouwing voor wat we zelf al concluderen uit gesprekken en de andere beschikbare informatie. Het versterkt en objectiveert ons advies aan opdrachtgevers.”  

Adprofs - Reult

Het resultaat

Het PPA assessment is gericht op het verkrijgen van inzicht in werkgedrag en dat is precies waar Jonker de informatie voor gebruikt. “Op basis van de informatie die we verkrijgen uit het rapport, adviseren wij onze opdrachtgevers en cliënten. Het maakt gesprekken voor ons prettiger en eenvoudiger, omdat we onze cliënten en opdrachtgevers adviseren op basis van een solide onderbouwing, in plaats van op gevoel en aannames. Daarnaast is het ook een heel waardevol rapport voor de cliënt zelf, omdat hij of zij meer inzicht in zichzelf krijgt en leert over zijn of haar eigen gedrag. Een groot voordeel van de PPA van Thomas International is dat hij ook in het Pools beschikbaar is, zodat al onze cliënten het assessment in hun moedertaal kunnen invullen.”


Ontketen de kracht van je mensen met Thomas