5 praktische stappen om welzijn op het werk te bevorderen | Thomas.co

Uit een onderzoek van mind.org blijkt dat 60% van de werknemers zich gemotiveerder voelt en hun organisatie eerder zal aanbevelen als hun werkgever hun mentale welzijn ondersteunt. Andere studies tonen aan dat het bevorderen van welzijn op het werk de betrokkenheid van werknemers en de prestaties van de organisatie kan verbeteren.  

Dit is meteen waarom organisaties inzetten op welzijnsinitiatieven om zo stressfactoren op het werk te verminderen. Dus, vanuit een HR-perspectief, wat kunnen we allemaal doen om de lat voor gezondheid en welzijn op het werk hoger te leggen? In dit artikel bekijken we hoe je welzijn op het werk kuntbevorderen en welke strategieën je kunt gebruiken om welzijn te bevorderen.  

Wat is welzijn op het werk?  

Welzijn op het werk omvat meer dan alleen initiatieven. Als term omvat het het volledige plaatje van ons werkleven. De Internationale Arbeidsorganisatie definieert 'welzijn op het werk’ als de kwaliteit en de veiligheid van de werkomgeving en het klimaat op het werk en de werkorganisatie. Kortom, alles wat voor werknemers onder de noemer "werk" valt.  

De cijfers schetsen een levendig beeld van bedrijven die hebben geïnvesteerd in welzijn op de werkplek. Met drie op de vijf werknemers die mentale gezondheidsproblemen ondervinden door het werk, heeft het verbeteren van het welzijn positieve gevolgen voor individuen, en organisaties kunnen ook profiteren van de voordelen op het gebied van productiviteit en werktevredenheid, die een tastbare impact hebben op het bedrijfsresultaat door een hogere output en lagere wervingskosten.  

 Hoe meet je welzijn op het werk? 

We kunnen het eens zijn over waarom welzijn op het werk belangrijk is voor zowel de organisatie als de werknemer, maar de onvermijdelijke vraag blijft: hoe kan je het meten? Zonder duidelijke meetgegevens zijn investeringen in het verbeteren van het welzijn op het werk moeilijk te rechtvaardigen.  

Er zijn verschillende manieren om dit probleem aan te pakken, waaronder prestatiegegevens, maar ook andere meetmethoden om de stemming van teams in het hele bedrijf te meten. Vragenlijsten onder werknemers zijn hier slechts één voorbeeld van. Maar er zijn ook andere manieren om "harde gegevens" te krijgen, zoals dit artikel van CIO laat zien. Zoals het bijhouden van hoeveel mensen deelnemen aan wellness-activiteiten of het gebruiken van sentimentanalyse om een beter inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid.  

Het belangrijkste is misschien wel dat je eerst moet definiëren wat "geluk" is voordat je het gaat meten. Zonder dat cruciale stukje van de puzzel, ga je blindelings op verkennend werk in.  

 5 voordelen van welzijn op het werk  

1. Hoger personeelsbehoud 

We weten al dat 60% van de mensen een organisatie zou aanbevelen die aandacht besteedt aan hun welzijn. Heel eenvoudig: als je investeert in het welzijn op de werkplek, is de kans groter dat je talent kan behouden.  

Werknemers die zich gehoord en gerespecteerd voelen, zullen loyaler zijn aan een bedrijf. Als het op kiezen aankomt tussen twee bedrijven, een bedrijf dat misschien beter betaalt maar niet geeft om het welzijn van werknemers en een bedrijf dat wel geeft om welzijn maar een iets lager salaris, dan kiezen ze waarschijnlijk elke keer voor het laatste bedrijf.  

Personeelswelzijn is meer dan een modewoord en bedrijven die actief voor hun werknemers zorgen en laten zien dat ze om hen geven, hebben een veel grotere voorsprong dan hun concurrenten. Mensen praten veel over hun werkgevers. Als je geen manieren biedt om je te ontwikkelen of ondersteuning biedt op het gebied van welzijn, zal dat bekend worden. Telkens wanneer een bedrijf in de branche die ondersteuning wel biedt, kunnen werknemers worden weggelokt. Wanneer de rollen echter worden omgedraaid, zullen werknemers nog dankbaarder zijn voor de ondersteuning die het bedrijf biedt en zal hun loyaliteit toenemen. 

2. Maximaliseer de selectie van kandidaten 

Bedrijven die een stapje extra zetten voor hun werknemers zullen onmiddellijk opvallen. Bedrijfscultuur wordt nog belangrijker als het gaat om mensen die op zoek zijn naar een baan. Als je in de sector bekend staat als een goede werkgever, is de kans groter dat je niet alleen nieuw talent aantrekt, maar ook talent van hogere kwaliteit dat wil werken voor een bedrijf dat hun inspanningen ondersteunt.  

3. Verhoog fysiek welzijn en gezondheid  

Een wellness-strategie kan de productiviteit binnen je bedrijf verhogen. Werknemers die zowel fysiek als mentaal gezond zijn, zullen optimaal kunnen werken. Zij ervaren geen belemmeringen in hun werk en ze zullen zich kunnen concentreren op de taken die aan hen zijn toegewezen. Voor veel concurrenten is dit niet het geval en hun productiviteit zal eronder lijden.   

Werknemers die in goede gezondheid verkeren, zullen een grotere veerkracht hebben, wat betekent dat zij minder ziektedagen zullen opnemen. Zelfs als elke werknemer slechts één of twee ziektedagen per jaar opneemt, over honderden of duizenden werknemers, telt dit echt op. Als werknemers minder ziektedagen opnemen, zal het werk sneller worden gedaan en zullen anderen niet overbelast raken omdat ze hun zieke collega's moeten vervangen.  

Een bedrijf bestaat uiteindelijk uit mensen, en het is altijd in het belang van een bedrijf om voor zijn werknemers te zorgen. Een welzijnsstrategie is in ieders belang, te beginnen bij de top en tot helemaal onderaan. Gezondheid is ontzettend belangrijk en iets waar vanuit menselijk oogpunt aandacht aan moet worden besteed.  

4. Maximaliseer de betrokkenheid van werknemers  

Als werknemers het gevoel hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun werk en dat hun stem wordt gehoord over welzijnskwesties op de werkplek, zullen ze zich waarschijnlijk meer betrokken voelen.  

Door invloed uit te kunnen oefenen op zaken die hen aangaan en de werkelijke impact te zien, zullen ze zich waarschijnlijk meer betrokken voelen bij hun werk. Al snel zullen zij meer betrokken zijn bij het bedrijf als geheel, kennis nemen van de successen en kijken wat er gedaan kan worden om het te verbeteren.  

Een grotere betrokkenheid werkt als een cyclus: hoe meer ze betrokken zijn bij het bedrijf, hoe meer invloed ze zullen hebben. Net zoals hoe meer ze zich inzetten op het vlak van welzijn, hoe beter ze zich in zichzelf en hun rol zullen voelen. Dit zal doorsijpelen in alles wat ze doen en de collega's met wie ze omgaan. Hoe meer werknemers in deze cyclus terechtkomen, hoe sneller dit effect zal hebben op het hele bedrijf.  

5. Geeft zicht op welke (pijn)punten aangepakt moeten worden

Onderzoek toont aan dat ontwikkelingsmogelijkheden vertrouwen en integriteit opbouwen. Maar door onderzoek te doen naar de tevredenheid van werknemers, krijg je een beter inzicht in de gebieden waar werknemers graag aan willen werken, en hoe dit een positieve invloed zou kunnen hebben op het bedrijf.  

Door simpelweg te luisteren naar wat werknemers willen, kom je al een heel eind in hun ontwikkeling. Dit betekent niet dat alles wat zij voorstellen ook moet worden uitgevoerd. Maar door simpelweg te luisteren zal je zien dat hun betrokkenheid toeneemt en dat er meer initiatieven worden voorgesteld.  

Training en ontwikkeling is een belangrijk aandachtsgebied voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Dit kan helpen om langetermijndoelen te bereiken en werknemers aan boord te krijgen met doelstellingen. De beste manier om te weten te komen welke training en ontwikkeling nodig zijn, is te spreken met de mensen die het nodig hebben. Welzijn zal werknemers het vertrouwen geven om over dit onderwerp te praten en zal het bedrijf vooruit helpen.  

Praktische tips om welzijn op het werk te verbeteren 

Het effect van het meten van de inspanningen is essentieel. Maar het is allemaal voor niets als je niet in de eerste plaats de juiste welzijnsinitiatieven hebt. De manieren om welzijn op het werk te stimuleren variëren van opvallend tot praktisch en het vinden van de juiste draai zal afhangen van de cultuur van de organisatie en verwachtingen van het personeel.  

Gelukkig is er wel een aantal universele ideeën voor welzijn op het werk te verbeteren  die je relatief eenvoudig kan implementeren. Hier zijn enkele van onze favorieten.  

Zorg voor comfortabele werk- en samenwerkingsruimtes  

Aandacht besteden aan de esthetiek van je werkruimtes zal een groot verschil maken voor zowel de productiviteit als het geluksniveau. Zo min mogelijk afleiding, voldoende natuurlijk licht en inspirerende kleurenschema's zijn allemaal manieren om de stemming te verbeteren, vermoeidheid te verminderen en de geest te focussen. Neem gewoon het voorbeeld van specialisten op het gebied van samenwerkingsruimtes zoals Mindspace om te zien hoe dit eruit kan zien.  

Ondersteuning van lichaamsbeweging en fitness  

Nu bijna de helft van werknemers klaagt over stressvolle woon-werkverplaatsingen, stellen veel bedrijven fietsenrekken, douches en kleedkamers ter beschikking als deel van fiets-naar-werkregelingen. Er zijn ook andere manieren om gezondheid en fitness op het werk aan te moedigen, van kortingen op fitnessabonnementen tot yogalessen of "walking meetings" in de open lucht, zoals Virgin.  

Bevorder gezonde voeding en levensstijlen  

Bedrijfsbrede initiatieven om een gezondere levensstijl aan te moedigen kunnen ook een inspirerend randje geven aan een organisatie. Georganiseerde wandeltochten of liefdadigheidsevenementen bijvoorbeeld. Dit alles kan mensen een gevoel van samenhorigheid en positiviteit geven, en een gezondere manier van leven bevorderen. Dit, samen met dagelijkse snacks zoals fruit en noten, heeft een positieve invloed op de werkplek. 

Erken en beloon personeel voor goed werk  

Beloningsprogramma's worden al lang gebruikt om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en talent te behouden. Zo geef je je werknemers iets om naartoe te werken en worden ze beloond als ze hun werk goed of zelfs uitstekend uitvoeren. Door werknemers de kans te geven om meer te doen dan van hen verwacht wordt en hen daarvoor te belonen met meer verantwoordelijkheden, promotie of bonussen, vergroot je hun betrokkenheid. 

 Introduceer mindfulness  

Meditatie is niet voor iedereen weggelegd, maar mindfulness is een toegankelijke tool die iedereen kan gebruiken, en je hoeft geen fan te zijn van traditionele meditatie. Salesforce is slechts één bedrijf dat werknemers letterlijk de ruimte geeft om zich te heroriënteren. Hun mindfulnesszones door het hele kantoor zijn niet het enige extraatje. Ze bieden ook dagelijkse meditatiesessies en loopmeditaties om medewerkers te helpen hun geest opnieuw te focussen.  

Moedig werknemers aan om even weg te zijn van hun bureau  

Of dit nu tijdens de lunchpauze is of een kleine pauze gedurende de dag, de hele dag achter een bureau doorbrengen kan aanvoelen als gevangen zitten, zelfs als ze zich dat niet realiseren. Even weg van hun bureau, al is het maar voor een korte periode, kan hen heel goed doen, het kan helpen als ze vastzitten op een taak, als ze zich uitgeput voelen en het kan gewoon hun mentale welzijn bevorderen.  

Moedig vrije tijd aan  

Iedereen heeft een bepaald aantal vakantiedagen. Zorg ervoor dat ze zich op hun gemak voelen en kunnen vragen om verlof waar ze recht op hebben. Velen hebben het gevoel dat ze niet weg kunnen van kantoor en berusten dus in het werken zonder pauze. Een dag of zelfs een week vrij kan hen in staat stellen zich te resetten en verfrist terug te keren op kantoor, klaar om weer aan het werk te gaan.  

Open communicatie aanmoedigen  

Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze openlijk over hun geestelijke gezondheid kunnen praten. Dit helpt eventuele stigma's binnen het bedrijf weg te nemen en geeft werknemers de kans opener te zijn over eventuele problemen en hulp te zoeken in plaats van in stilte te lijden.  

Zorg voor open en gesloten werkomgevingen  

De ideale werkomgeving verschilt sterk van persoon tot persoon. Door zowel een open kantoor als een gesloten kantoorruimte aan te bieden, geef je elke werknemer de kans om te werken in een omgeving die het beste bij zijn of haar behoeften past en stel je hem of haar in staat eigen beslissingen te nemen over de manier waarop wordt gewerkt.  

Zorg voor flexibele werkafspraken  

Je werknemers zelf laten beslissen over hun werktijden biedt grote voordelen. Zo kunnen ze hun werktijden aanpassen aan het schoolverkeer of vaker thuiswerken tijdens schoolvakanties. Dit kan de stress van het zoeken naar een evenwicht tussen werk en privé verlichten en hun productiviteit verhogen.  

Werken met Thomas  

Het vinden van de juiste welzijnsstrategieën is voor iedere organisatie anders. Er bestaat geen universele strategie die overal de beste resultaten behaalt. Als specialist in assessments van werknemersbetrokkenheid en persoonlijkheid op de werkplek, kan Thomas je helpen de juiste weg te vinden voor het ontwikkelen van welzijnsinitiatieven.  

Dit neemt het grijze gebied weg van de “hoe het welzijn op het werk te verbeteren” uitdaging. Aanvullende assessments op het gebied van psychometrie, bekwaamheid en emotionele intelligentie kunnen helpen bij het verfijnen van de manieren om welzijn op de werkplek te stimuleren. Door middel van harde gegevens en inzichtelijke beoordelingen kan je een inspirerende werkplek creëren voor iedereen.  

Bij Thomas hebben we meerdere assessments die diepgaand inzicht bieden in het gedrag, het leervermogen en de persoonlijkheid van werknemers. Onze Engage test is de perfecte maatstaf voor het moreel van jouw medewerkers en kan helpen om de redenen voor retentieproblemen te identificeren en vervolgens te werken aan het oplossen ervan op basis van de inzichten.  

Meer weten? 

Download dan onze gratis whitepaper over retentie of neem contact met ons op.