Hoe behoud je talent bij een interne salarisstop? | Thomas.co

Je personeel behouden is altijd een strategisch voordeel geweest voor bedrijven. Je bent niet voor niets zo goed als de som der delen.  

Maar in onzekere tijden, waarin het bevriezen van salarissen essentieel kan zijn om te overleven, zijn strategieën om werknemers te behouden cruciaal voor alle stakeholders in het bedrijf. In dit artikel bespreken we een aantal van deze strategieën en hoe jij ze meteen in je bedrijf kunt toepassen.  

Van economische factoren die je niet kunt beïnvloeden tot zakelijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op de cashflow of potentiële groei; dit kunnen allemaal redenen zijn voor een bedrijf om de lonen te bevriezen.  

Zoals we hebben gezien tijdens de recente pandemie en de huidige situatie in Oost-Europa, werden en worden bedrijven geconfronteerd met onzekerheid. En deze onzekerheden zullen leiden tot moeilijke managementbeslissingen. Sommige medewerkers zullen uiteindelijk hun baan verliezen, terwijl anderen te maken krijgen met een bevriezing van hun salaris. Dit alles om ervoor te zorgen dat het bedrijf kan blijven voortbestaan, zonder dat de looneisen te hoog worden.  

Als dit besluit geldt voor een bepaalde periode, zal een deel hiervan mee akkoord gaan. Voor high performers kan het echter leiden tot klachten en andere problemen. Zo kunnen andere bedrijven, waaronder concurrenten, bijvoorbeeld werken met een agressieve recruitmentstrategie. Mensen waarvan het salaris is bevroren kunnen daardoor eerder geneigd zijn een overstap te maken.  

Het kan daarom minstens zo strategisch zijn om andere maatregelen te treffen dan het salaris te bevriezen om de toekomst van het bedrijf op de lange termijn veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het afschaffen van bonussen, meer (onbetaald) verlof te geven of besparen op andere kosten.

retention-nl-slim_1

 

Retentiestrategieën voor werknemers  

Het verbeteren van de retentiestrategieën voor werknemers is van belang voor bedrijven die hun werknemers nodig hebben om te kunnen functioneren. Als je overweegt om de salarissen te bevriezen, denk dan ook aan andere maatregelen die je kunt doorvoeren.  

Deze strategieën voor het behoud van werknemers richten zich op één belangrijk aspect: waardering.  

Wanneer je onderzoeken uit de jaren ’50 bekijkt, zie je dat motiverende factoren zoals het gevoel iets te bereiken, erkenning en kansen op groei en ontwikkeling een grotere rol speelden bij de tevredenheid van werknemers dan extrinsieke beloningen, zoals een hoger salaris.  

  • Bespreek tijdens informele gesprekken het goede werk dat het team uitvoert.  

  • Maak individuele opleidingsplannen om meer te bereiken op professioneel en persoonlijk vlak.  

  • Neem je team mee uit lunchen of organiseer een borrel op kantoor na het werk.  

  • Geef voortdurend feedback en lof voor het verrichte werk, ook in het openbaar.  

Als het gaat om opleiding en functioneringsgesprekken/plannen, communiceer duidelijk wat je zoekt en wat er precies wordt beoordeeld. Zo is er voldoende tijd voor de individuele werknemers om advies in te winnen waar nodig, zodat het proces voor alle betrokken partijen natuurlijker en motiverender verloopt.  

Zorg voor een prettige werkomgeving en -cultuur

Eén van de strategische technieken om talent binnen het bedrijf te behouden is het toepassen van verschillende methoden van lof en erkenning. Het is belangrijk om te begrijpen wat jouw teamleden motiveert – en dat is niet geld gerelateerd.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om meer vanuit huis te kunnen werken. Dit kan stress van woon-werkverkeer verlichten en geeft de werknemer de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met het gezin.  

Maar dit is niet alles. Door te zorgen voor een werkomgeving en -cultuur waarin nieuwe ideeën en initiatieven worden aangemoedigd, kunnen medewerkers zich meer gewaardeerd voelen. Als werknemers aan kunnen geven welke dingen volgens hen (beter kunnen) werken, krijgen ze het gevoel dat hun mening ertoe doet.  

Het is uiteraard in ieders voordeel om de werkcultuur te verbeteren. Maar zeker voor talent kan het gevoel van betrokkenheid een cruciale rol spelen. Zo krijgen ze meer zichtbaarheid over hun mogelijkheden binnen de organisatie, ook op het gebied van leiderschap. Dit bevordert de professionele groei en ontwikkeling van het individu.

retention-nl-slim_1

 

Conclusie 

Bedrijven die overwegen om de salarissen te bevriezen, hebben meerdere opties. Zo kunnen ze bonussen schrappen, meer onbetaald verlof aanbieden of andere kostenbesparende maatregelen treffen, zodat loonsverhoging onderdeel van de cultuur kan blijven.  

Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk om een plan te hebben om talent voor de organisatie te behouden. Dit kan door te werken met andere parameters en de focus te verleggen naar motivatie en waarde voor de organisatie. Studies hebben aangetoond dat het behoud van werknemers zo eenvoudig kan zijn als elementaire erkenning, terwijl meer professionele ontwikkeling nodig kan zijn om andere mensen gemotiveerd houden om bij het bedrijf te blijven.  

Zorg voor een goede werkomgeving en -cultuur wanneer je dergelijke beslissingen moet maken en verleg de focus van een bedrijfsgerichte naar een werknemersgerichte omgeving, vooral wanneer je talent wilt behouden.  

Gebruik de Thomas oplossingen voor het behouden van talent  

Veel organisaties zijn nog maar nauwelijks bezig met het begrijpen en gebruik maken van werknemersbetrokkenheid.  

Inzicht in motivatie binnen je organisatie zorgt ervoor dat je je inspanningen op de juiste plek kunt concentreren. Door een beter engagement verhoog je de productiviteit in de organisatie.  

Bij Thomas hebben we meerdere assessments die diepgaand inzicht bieden in het gedrag, het leervermogen en de persoonlijkheid van werknemers. Onze Engage test is de perfecte maatstaf voor het moreel van jouw medewerkers en kan helpen om de redenen voor retentieproblemen te identificeren en vervolgens te werken aan het oplossen ervan op basis van de inzichten.  

Meer weten? 

Download dan onze gratis whitepaper over retentie of neem contact met ons op.