Persoonlijkheidkenmerk vriendelijkheid | Thomas.co

Als het gaat om het begrijpen van persoonlijkheid, zijn er vijf kenmerken die we hiermee in verband brengen: openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. 

Het is belangrijk voor werkgevers en recruiters om alle vijf de persoonlijkheidskenmerken te begrijpen en te weten hoe dit de werkomgeving en je organisatiedoelen kan beïnvloeden. Vriendelijkheid wordt algemeen beschouwd als de eigenschap die als het meest effectief wordt gezien bij het aangaan van relaties en het maken van vrienden. 

In dit artikel kijken we naar vriendelijkheid als persoonlijkheidskenmerk. We bespreken hoe vriendelijkheid van invloed is op werkomgevingen, de voordelen ervan en hoe het Thomas werkplek persoonlijkheidsassessment je kan helpen vriendelijkheid bij kandidaten en werknemers te identificeren en te meten.

Wat is vriendelijkheid?

Vriendelijkheid is een persoonlijkheidskenmerk dat iemands vermogen beschrijft om de behoeften van anderen boven die van zichzelf te stellen. Een vriendelijk iemand is eerder empathisch en vindt plezier in het helpen van anderen en het werken met mensen die meer hulp nodig hebben. 

Doorgaans wordt het begrip gebruikt om de mate van vriendelijkheid en zelfs beleefdheid van een persoon te beschrijven. Vriendelijkheid is één van de vijf eigenschappen die samen het big five persoonlijkheidsmodel vormen. Vriendelijke mensen zijn over het algemeen geliefd en verkiezen samenwerking boven conflict. Een hoge score op vriendelijkheid betekent ook dat je het vermogen hebt om relaties te onderhouden. 

Hoewel vriendelijk zijn over het algemeen wordt beschouwd als een goede zaak, kan het leiden tot zijn eigen unieke problemen. Te meegaand zijn kan het nemen van kritiek behoorlijk moeilijk maken, jezelf laten gelden of moeilijke beslissingen nemen kan ook problematisch zijn in de loop van je professionele en persoonlijke leven. Eén van de grootste problemen met al te vriendelijke mensen is dat ze moeite hebben om vooruitgang te boeken in hun professionele loopbaan, omdat ze zich te veel zorgen maken over de vooruitgang van anderen, waardoor ze zichzelf op de achtergrond plaatsen, van wat een positieve stap voorwaarts zou kunnen zijn. 

Net als bij de andere persoonlijkheidskenmerken kan vriendelijkheid invloed hebben op personen op de werkplek en op de werkomgeving. Afhankelijk van de sector waar je werkt kun je meer vriendelijke persoonlijkheden nodig hebben om een product of dienst te leveren die voldoet aan de behoeften van de sector.

Kenmerken van vriendelijke persoonlijkheden

We komen in ons leven allemaal wel eens een vriendelijk persoon tegen. Net als bij andere persoonlijkheidskenmerken werkt vriendelijkheid op een glijdende schaal van zeer aangenaam tot weinig aangenaam. We bekijken een paar van de subkenmerken van zowel hoge als lage aangenaamheid. 

Hoge score op vriendelijkheid

 • Beleefd

Beleefd zijn of beleefdheid vertonen is een algemeen kenmerk van vriendelijkheid. Dit kan gaan van de manier waarop je met iemand aan de telefoon praat, tot het aangaan van een gesprek met vreemden.

 • Attent

Het tonen van empathie en aandacht voor anderen is weer een gemeenschappelijk kenmerk. Begrijpen hoe een ander zich voelt en bedenken hoe het handelen van anderen of jezelf kan bijdragen aan die persoon of groep mensen, is gebruikelijk.

 • Vertrouwen op

Zeer vriendelijke mensen zijn geneigd aan te nemen dat anderen het goed bedoelen en goede bedoelingen hebben. Ze zullen minder snel oordelen over anderen of snelle beslissingen nemen over mensen en kiezen ervoor om mededogen en vriendelijkheid te tonen.

 • Coöperatie

Vaak gezien als vredestichters boven degenen die van confrontatie en verstoring houden. Zeer vriendelijke mensen zullen vaak hun eigen behoeften van ondergeschikt belang vinden.

 • Bescheiden

Dit komt ook veel voor, waarbij vriendelijke personen zeer down to earth en nederig zijn. 

Lage vriendelijkheid

 • Ongeduldig

Een gebrek aan geduld met mensen tonen of zelfs afsnauwen komt vaak voor bij personen die laag scoren op vriendelijkheid. 

 • Argumentatief

Iemand die de voorkeur geeft aan confrontatie boven samenwerking, zal zelfs agressief zijn tegen anderen om te krijgen wat diegene wil.

 • Kritisch

In plaats van de tijd te nemen om iemands werk te prijzen, komt lage instemming veel voor bij mensen die graag kritiek leveren en daar ook gelegenheden voor uitzoeken.

 • Neerbuigend

Weinig tot geen tijd nemen om rekening te houden met anderen, in het gezelschap van andere mensen; een gebrek aan vriendelijkheid kan neerbuigend overkomen in een discussie of zelfs direct als een reactiemechanisme.

 • Egoïstisch

Mensen die niet erg vriendelijk zijn hebben gewoonlijk egoïstische neigingen. Steun aan anderen staat heel laag op hun prioriteitenlijst. 

Hoe vriendelijkheid gedrag op de werkplek beïnvloedt

Als het gaat om dit persoonlijkheidskenmerk, is een van de belangrijkste gebieden waar vriendelijkheid een voordeel kan zijn in een leidinggevende rol. Dit kan iemand zijn die al een leider is, of je kunt identificeren (door middel van assessments) hoe vriendelijk iemand is, om diegene daarna op het pad naar leiderschap te zetten. 

Zeer vriendelijke personen kunnen grote leiders zijn en de kenmerken van een groot leider worden weerspiegeld in de kenmerken van vriendelijkheid. Wat zijn deze kenmerken?

Altruïstisch

Altruïsme heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in leiderschap. De behoeften van anderen boven die van jezelf kunnen stellen is een kracht. Vaststellen waar je iemand kunt helpen en dan alles op alles zetten om dat te doen, stelt anderen in staat om verder te gaan met het werk dat ze zo goed mogelijk kunnen doen.

Coöperatie

In plaats van de confrontatie te zoeken in zaken, is samenwerking bij het oplossen van problemen en het helpen van mensen om hun doelen te bereiken weer een belangrijk kenmerk van een zeer aangenaam individu.

Vertrouwen

In staat zijn het beste in mensen te zien in plaats van snel te oordelen is natuurlijk zowel een leiderschapsvaardigheid als een eigenschap. Als mensen zich vertrouwd voelen, zullen ze beter reageren op doelen en deadlines dan wanneer hun werk bekritiseerd wordt of als er veel wantrouwen blijkt te zijn.

Attent

Rekening houden met je teams, je leidinggevenden en zelfs met je eigen behoeften is een sterk teken van leiderschap. Het laat zien dat je luistert en de nodige acties onderneemt om ervoor te zorgen dat mensen tevreden zijn en vooruitgang boeken met hun taken. 

Hoewel het goed is om deze afspiegeling van karakteristiek en leiderschapskwaliteiten te zien, kan heel vriendelijk zijn soms ook een zwakte zijn. Het hangt af van de omstandigheden en de sector waarin je werkt. Bijvoorbeeld, altruïstisch zijn is een positieve eigenschap, maar als het erom gaat je eigen behoeften voorop te stellen, zal een zeer vriendelijk persoon dat zelden doen. Coöperatief zijn is weer positief, maar soms moet je moeilijke beslissingen nemen en mensen confronteren met hun slechte gedrag of resultaten.

Wat zijn de voordelen van vriendelijke persoonlijkheden

Als het gaat om het aannemen van een vriendelijk persoon, zijn er enkele voordelen die gelden voor de werkplek. Deze voordelen omvatten:

Sterke interpersoonlijke vaardigheden

In korte tijd vriendschappen sluiten en die vervolgens onderhouden. Zeer vriendelijke mensen houden van samenwerking en zullen zelden tegen iemand uitvallen over triviale zaken. Dit zorgt voor stabiliteit op de werkplek.

Geweldige teamplayers - geliefd bij collega's

Het in dienst staan van anderen als er een probleem is, komt beter tot zijn recht bij een zeer vriendelijk persoon. Eén van de andere aspecten van deze eigenschap is dat medewerkers die persoon om verschillende redenen aardig vinden en niet alleen uit puur altruïsme.

Hoge veerkracht

Zeer aangename persoonlijkheden zijn ook zeer veerkrachtig. Ze zullen manieren vinden om het werk af te krijgen, omdat ze de behoeften van anderen voorop stellen. Dit moet in goede banen worden geleid, want iemand kan uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor een project op zich nemen, omdat andere mensen hun gewicht niet in de schaal leggen.

In combinatie met consciëntieusheid (ook een van de grote 5) - geweldig voor loopbaanontwikkeling.

Als je je bewust bent van de rol en de mensen is dat een enorme stimulans vooruitgang op de werkplek. Passende organisatorische vaardigheden samen met het vermogen om je in te leven en bij te dragen door middel van coöperatief gedrag, is een positieve stap voorwaarts voor degenen die hoger op de bedrijfsladder willen komen.

Hoe werkgevers kunnen helpen om mensen met vriendelijke persoonlijkheden te ontwikkelen

Werknemers met een vriendelijke persoonlijkheid tonen empathie voor anderen, staan anderen bij als ze hulp nodig hebben en dragen graag bij aan het geluk van anderen. Kortom, dit maakt hen uitstekende kandidaten voor management of het spelen van een grotere rol binnen een team. Om het beste uit deze persoonlijkheden te halen, is het verstandig om hun vaardigheden op deze gebieden te ontwikkelen. Door hun managementvaardigheden te ontwikkelen, in overeenstemming met hun van nature vriendelijke persoonlijkheid, kun je de productiviteit binnen je team zien toenemen.

Je kunt hun aangeboren sterke punten helpen ontwikkelen en hen leren hoe ze die vanuit zakelijk oogpunt kunnen gebruiken, om zowel hun potentieel als het potentieel van het bedrijf te optimaliseren. Om dit mogelijk te maken kun je werknemers met aangename persoonlijkheden ondersteunen door:

 • Opleidingsprogramma's
 • Mogelijkheden tot samenwerking
 • Hen grotere verantwoordelijkheden geven binnen een team of het kantoor
 • Hen toestaan een project te leiden
 • Een duidelijk carrièrepad voor hen uitzetten

Hoe Thomas assessments de persoonlijkheid op de werkplek meten

Met behulp van de wereldwijd erkende en gerespecteerde big 5 psychologische theorie kan Thomas' persoonlijkheidsassessment worden gebruikt om inzicht te krijgen in het niveau van vriendelijkheid en de persoonlijkheid van een kandidaat of werknemer. Deze staat ook bekend als de High Potential Trait Indicator (HPTI) en kan gebruikt worden om leiderschapspotentieel vast te stellen.

De grote vijf persoonlijkheidskenmerken omvatten openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme en presenteren de resultaten in een gemakkelijk te begrijpen formaat dat inzicht geeft in de geschiktheid van een kandidaat voor een functie.

De HPTI, die in 2006 werd ontwikkeld door Ian MacRae en Adrian Furnham, is gebaseerd op een model van 'optimaliteit', dat ervan uitgaat dat persoonlijkheidskenmerken als 'optimaal' kunnen worden beschouwd, al naar gelang de vereisten van een bepaalde functie of positie, zoals hogere leidinggevende functies.

Of je nu op zoek bent naar de volgende superster om je team te versterken, mogelijk een begin maakt met het veranderen van de teamdynamiek, of je wilt het niveau van consciëntieusheid op je werkplek meten, het HPTI-assessment analyseert alle gegevens op één plaats en geeft je binnen enkele minuten inzicht.

Samengevat

Vriendelijkheid is een persoonlijkheidskenmerk dat iemands vermogen beschrijft om de behoeften van anderen boven die van zichzelf te stellen. Empathisch zijn en plezier vinden in het helpen van anderen en het werken met mensen die meer hulp nodig hebben is een bijzondere kracht van zeer vriendelijke personen. 

Hoewel het algemeen als een kracht wordt beschouwd om zeer vriendelijk te zijn, moet het ook op de juiste manier worden gemanaged, want andere personen kunnen misbruik maken van deze goede aard. 

Beschouwd als één van de meer gewenste eigenschappen op de werkplek, kan iemand in combinatie met een hoge mate van vriendelijkheid een potentieel groot leider zijn.