Personlighetsdraget Extraversion | Thomas.co

OCEAN är en vanlig akronym som används för att beskriva en persons personlighetsdrag. Öppenhet (Openness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Extraversion, Vänlighet (Agreeableness) och Neuroticism (OCEAN) ligger till grund för Femfaktorteorin (Big-5) och kan ge arbetsgivare och rekryterare användbara insikter om en kandidat eller kollega som också hjälper till att förutsäga framtida karriärframgång eller potentiella störningar.

Extraversion är ett av de mest allmänt förstådda personlighetsdragen och i denna guide ska vi fördjupa oss i den personlighetstypen. Vi ska titta på hur extraversion kan påverka beteende på arbetsplatsen, vad som kan göra någon till en introvert eller extrovert och hur Thomas International kan hjälpa dig att bedöma och mäta en persons nivå av extraversion.

Vad är extraversion?

Extraversion är ett mått på hur energisk, social och vänlig en person är. Extroverta personer uppfattas ofta som en 'folkets person', som får energi från att vara runt andra och riktar sina energier mot människor och den yttre världen. Ofta är det de som pratar mest i en social situation och karaktäriseras traditionellt av socialitet, pratsamhet, rättframhet och upphetsning.

Det är dock orättvist att tänka att extroverta människor är uppmärksamhetssökare. Tvärtom får de energi från sina sociala interaktioner och extrovert behöver social stimulans för att få energi. 

Vi kommer alla att möta en extrovert person i våra liv, vare sig det är professionellt eller personligen. Viktigt är att denna personlighetstyp trivs med spänning och är generellt mycket entusiastiska över sociala interaktioner. Impulsiva till sin natur föredrar extroverta att genomföra en aktivitet snarare än att fundera eller tänka på att göra något.

Viktigt att notera är hur en extrovert individ kommer eller kan påverka beteende på en arbetsplats. Vi kommer att titta närmare på detta strax, men de huvudpunkterna att notera inkluderar:

 • Extroverta gillar att vara runt människor och större sociala grupper. En arbetsmiljö som är lämpad för samarbete, teamwork och även ger utrymme för denna personlighet att blomstra är väsentlig.
 • Extroverta tycker också om att prata mycket; det är där de får ”energi”. Detta kan vara mer problematiskt på en arbetsplats som hanterar mer dataledda och analytiska miljöer där distraktioner kan vara problematiska för att slutföra uppgifter.

Introverta och extroverta personlighetsdrag

Självklart finns det olika drag för introverta och extroverta och hur dessa förstås och analyseras kan göra en betydande skillnad i hur en individ kan reagera på en arbetsmiljö eller de val de gör när de väljer karriär.

Extroverta personlighetsdrag

 • Gillar sociala situationer

Detta inkluderar men är inte begränsat till arbetsplatsen. Extroverta kommer lätt introducera sig själva för främlingar och sällan undvika okända situationer.

 • Tycker inte om ensamtid

Att vara borta från andra människor kan vara dränerande på ett annat sätt för extroverta personer. De får sin energi genom att vara runt andra.

 • Skaffar vänner lätt

Extroverta finner det lätt att introducera sig själva i sociala situationer och du kommer också att märka hur stort ett socialt nätverk en extrovert kommer att ha på grund av detta.

 • Är inte rädda för risk

Extroverta individer tenderar att ta fler risker än introverta. Att försöka och misslyckas är mer lockande än att inte försöka alls.

Introverta personlighetsdrag

 • Tycker inte om att vara i centrum

I kontrast till extroverta finner introverta sociala situationer något svåra och om någon uppmärksamhet riktas mot dem eller de är ensamma, kan detta orsaka mycket socialt obehag.

 • Introspektiva tänkare

Introverta gillar att se inåt och analysera sig själva, sitt beteende eller till och med något som har hänt under dagen och särskilt innan de vidtar några ytterligare åtgärder eller steg.

 • Njuter av ensamtid

Medan den extroverta finner ensamtid obekvämt, är introverta en helt annan person. Att ha den tiden för att varva ner själv låter dem bearbeta känslor och själv lugna sig på ett sätt som en extrovert skulle kämpa med.

Hur extraversion i personlighet påverkar beteende på arbetsplatsen

Extraversion kan påverka beteendet på en arbetsplats. Genom år av analys och även anekdotiska erfarenheter från chefer och rekryterare kan extroverta personligheter ha både en positiv och negativ inverkan på arbetsplatsen.

De extroverta underliggande egenskaperna inkluderar vänlighet, bestämdhet, öppenhet, positivitet och spänningssökande.

Vänlighet

Extroverta personer skaffar vänner lätt och tycker om att lära känna dem. De kan starta konversationer och enkelt skapa kontakter. Att hitta genuina intressen och samtalsämnen ger extroverta människor energin de behöver för att fungera i en social miljö.

Bestämdhet

Extroverta personer tenderar att vara mer bestämda, vilket gör dem till naturliga ledare. Du kanske ser detta som en påstridig personlighet men i själva verket ser extroverta på situationer med en mer positiv synvinkel och tror att de kan få jobbet gjort.

Positiv

Extroverta tenderar att vara glada och ha en positiv inställning, vilket kan påverka människorna omkring dem positivt - ett bra teamarbete-scenario där stressen från jobbet eller rollen kan vara utmattande.

Öppenhet

Extroverta individer tenderar att vara mer öppna om sitt personliga liv och diskuterar öppet vad som pågår. Ibland kan detta vara distraherande för team eller andra på arbetsplatsen, så det måste hanteras noggrant.

Spänningssökande

Extroverta tycker om ett snabbt livstempo, fyller sin sociala kalender och sitter inte för länge på beslut. Detta kan vara en fördel eller nackdel för dem i ledande positioner som kanske behöver mer tid för att fatta beslut och driva verksamheten framåt.

Vad gör en person till extrovert eller introvert

Detta är en fråga som neurovetenskap och psykologer har försökt besvara genom års studier och analys. Även om många hävdar att extraversion eller introversion är på en glidande skala, är det viktigt att notera att det finns några olika sätt att analysera denna fråga.

I grund och botten handlar detta om naturen kontra uppfostran. Är det så att en person blir extrovert eller introvert genom hur de växer upp, eller finns det en genetisk komponent som påverkar detta mer än vi kanske tror? Studier har visat att det finns ett starkt genetiskt samband med extraversion, som bidrar någonstans mellan 40% och 60% av variationen mellan extraversion och introversion. Tvillingstudier har visat att individuella erfarenheter väger tyngre än delade erfarenheter i familjer [1].

Eftersom extraversion eller introversion kan vara en del av din personlighet som kan förändras över tid, (du kan vara mindre social som barn men inte som vuxen till exempel) har många beteendepsykologer myntat ambiversion för att förklara detta personlighetsdrag. Det finns dock lite mer till ambiversion.

En ambivert kan vara både extrovert och introvert och kan växla till någon beroende på deras humör, sammanhang och mål. 

Du har säkert hört termer som utåtriktade introverta eller antisociala extroverta. Detta är bara ett annat sätt att beskriva ambiversion. Det är bättre förstått som extraversion ses på en glidande skala.

Det har varit många neurovetenskapliga studier som också visar att hjärnorna hos extroverter och introverter skiljer sig åt. Ett främsta exempel är när dopamin översvämmar hjärnan hos både extroverta och introverta och de olika reaktioner som äger rum. Medan båda personligheterna kommer att prata mer och ta fler risker, kommer extroverta att reagera mer på detta stimuli och kan till och med kanalisera det bättre än en introvert.

Fördelar med extraverta personlighetsdrag

Det finns många fördelar med att ha en extrovert personlighet. Från att det är lättare att få ett jobb, till mer framgång i personligt liv såsom dejting. Här är några av de andra fördelarna med extroverta personligheter: 

 • Har lättare att etablera värdefulla relationer
 • Kan leda samtal
 • Högre nivåer av självförtroende
 • Generellt glada och upplyfta
 • Har lättare att starta samtal med främlingar
 • Har större sociala nätverk
 • Kan karaktäriseras som att ha en "aura"
 • Kan leda samtal i en önskad riktning
 • Är generellt lättare att förstås genom språket

Det finns dock vissa nackdelar med extraversion, såsom:

 • Arbetar inte alltid bra i ensamhet eller ensamma
 • Beteendet kan vara irriterande för andra
 • Överdrivet självförtroende
 • Kan ta för stora risker
 • Kan vara en utmattande personlighetstyp
 • Kan vara överdrivna och därmed utmattande
 • Beroende av andra människor för att känna tillfredsställelse

Hur Thomas bedömningar mäter arbetsplatspersonlighet

Thomas arbetsplatsrelaterade personlighetstest kan användas för att förstå en kandidats eller medarbetares nivå av extraversion och bredare personlighet genom att använda den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin. High Potential Trait Indicator (HPTI), som den också är känd som, kan dessutom också hjälpa till att identifiera ledarpotential.

Utvecklad av Ian MacRae och Adrian Furnham 2006, har HPTI utformats baserat på en "optimalitetsmodell”, som antar att personlighetsdrag kan anses vara "optimala" baserat på kraven för en specifik arbetsroll eller position, såsom senior seniort ledarskap.

Thomas personlighetstest är ett självskattningsformulär. Individerna anger hur väl påståendena passar in, enligt en 1–7 Likertskala (1 "Instämmer inte alls" till 7 "Instämmer helt"), för 78 unika frågor. Personlighetstestet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Oavsett om du letar efter nya medarbetare till ditt team, har för avsikt att förändra teamdynamiken eller du vill mäta nivån av extraversion på din arbetsplats, kan Thomas personlighetstest analysera alla data och ge dig insikter på några minuter.

Sammanfattning

Extroversion är ett mått på hur energisk, social och vänlig en person är. Extroverta personer uppfattas ofta som en "folkets person", som får energi från att vara runt andra och riktar sina energier mot människor och den yttre världen.

Beteendevetare har spenderat år med att studera extraversion och hur mycket detta påverkas av både naturen och uppfostran. Det finns fördelar och nackdelar med att vara extrovert och över tid kan man bli mer extrovert eller introvert, eller många kan också passa in i kategorin ambiversion - där både extroverta och introverta tendenser påvisas.

Att kunna bedöma korrekt hur extrovert och introvert en kandidat eller anställd är kan hjälpa organisationer att förstå teamdynamik och var företaget kan skapa en arbetsmiljö som fungerar för alla. Besök vår sida om arbetsplatspersonlighet för att ta reda på mer.