Personlighetsdraget Samvetsgrannhet | Thomas.co

När man bedömer en individs personlighet används ofta akronymen OCEAN där man utifrån femfaktorteorin (Big-5) beskriver en persons personlighetsdrag; Öppenhet (Openness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Extraversion, Vänlighet (Agreeableness) och Neuroticism. OCEAN  kan ge arbetsgivare och rekryterare användbara insikter om en kandidat eller kollega som också hjälper till att förutsäga framtida karriärframgång eller potentiella störningar.

Att förstå hur samvetsgrann en kandidat eller medarbetare är, kan ge arbetsgivare en klar fördel i att utveckla arbetsmiljöer som matchar uppsatta affärsmål.

I den här guiden kommer du att lära dig om personlighetsdraget samvetsgrannhet, hur de med hög nivå av samvetsgrannhet beter sig på arbetsplatsen och varför det är viktigt att överväga detta i anställningsprocessen. Slutligen kommer vi att diskutera hur Thomas International kan hjälpa dig att bedöma personlighet för att rekrytera bättre kandidater till er organisation.

Vad är samvetsgrannhet?

Samvetsgrannhet är en egenskap som ofta förknippas med målmedvetenhet. Typiskt sett är samvetsgranna människor välorganiserade, visar självkontroll och kan planera sin tid mycket väl. De är kända som utmärkta lagspelare och flitiga arbetare.

Det finns mycket att säga om att ha en samvetsgrann arbetsstyrka eller individ i ett team. Ofta beskrivs som "den perfekta personligheten för ett team", eftersom samvetsgranna individer visar en stark arbetsmoral, är pålitliga, punktliga, uppmärksamma på detaljer och visar engagemang. De är de karaktärer som du kommer att se planerar sitt arbete i minsta detalj.

När det kanaliseras korrekt kan en samvetsgrann person vara mycket effektiv och detta kan påverka teamet och ibland även de organisatoriska målen. Att göra saker "rätt" är ett framgångsmått för en samvetsgrann individ.

"Rätt" kan betyda ett antal saker. Från det personliga perspektivet som inkluderar moral, principer och vanor men det kan också inkludera processer, procedurer och metoder som plockas upp över tid. Att göra det "rätt" kan betyda att göra något som har gjorts över tid någon annanstans och bilda en egen uppfattning att det också är det enda sättet att göra det.

Att göra det "rätt" kan också vara en yttre press som den samvetsgranna personen upplever. Det kan vara en organisations policyer, processer, procedurer och metoder. Det kan till och med inkludera företagskulturen som bildas av normer, sedvänjor och prejudikat.

Egenskaper hos mycket samvetsgranna personer

Vilka är de typiska egenskaperna hos en mycket samvetsgrann person? Här är några av de vanligaste dragen förknippade med en samvetsgrann individ:

Välorganiserad

Det är mycket vanligt att de är välorganiserade. Från deras arbetsyta till arbetet de gör. Att ha ett strukturerat tillvägagångssätt för att utföra arbete och förvalta sin tid rätt är högprioriterat.

Utför saker i tid

När ett åtagande har en deadline, ser samvetsgranna individer till att hålla den. Det finns en nästan inre kompass som är moraliskt driven för att se till att allt arbete slutförs i tid och enligt schema.

Självdisciplinerad

Att vara självdisciplinerad är en mycket vanlig egenskap hos den samvetsgranna personen. Det handlar om att vara målinriktad och organiserad till den grad att du förlitar dig på din egen disciplin för att få det att fungera.

Följer reglerna

De är mindre benägna att bryta företagsregler men detta gäller även privat. Studier har visat att en samvetsgrann person är mindre benägen att köra för fort, överäta och inte röka lika mycket jämfört med dem med lägre samvetsgrannhet.

Detaljfokuserad

Det handlar inte bara om arbetet de gör, utan hur väl, utifrån vad som begärs. Att ha ett öga för detaljer är en väsentlig egenskap. 

Kan prioritera effektivt

Detta kommer ner till organisation och självdisciplin. Distraktioner är en förbannelse för en samvetsgrann person. Att veta vad de ska göra och hålla sig till en deadline, hjälper till att prioritera det arbete som behöver slutföras först.

Egenskaper hos personer med låg samvetsgrannhet

Naturligtvis, för varje hög nivå av samvetsgrannhet finns det de som har en låg nivå av samvetsgrannhet. Detta påverkar dem på olika sätt och kan ha negativ inverkan om det inte hanteras eller förstås korrekt.

Egenskaperna hos de som har en låg nivå av samvetsgrannhet inkluderar:

Oorganiserad

I jämförelse med en hög nivå av samvetsgrannhet har de med en lägre nivå det mycket svårt att organisera. Från deras tid, till arbetsledning och till och med deras skrivbord kan vara ostädade.

Ogillar struktur

Att ha struktur tillåter inte låga nivåer av samvetsgrannhet att blomstra. Faktum är att arbeta utanför reglerna, de vanliga normerna och värderingarna och till och med organisatoriska regler, passar dessa personer.

Benägen att skjuta upp

Utan någon form av struktur eller medvetenhet om tidshantering är uppskjutande ett problem för de med låga nivåer av samvetsgrannhet. Det är värt att notera att stöd till individer med så låga nivåer är nödvändigt för att få arbetet slutfört, snarare än att bli irriterad eller frustrerad över det.

Låg motivation

De med låga nivåer av samvetsgrannhet har svårt med motivationen. De är inte dedikerade till att få jobbet gjort eller potentiellt arbeta över. Att vara självgående är inte vanligt.

Hur man förbättrar medarbetarnas samvetsgrannhet

Lyckligtvis är samvetsgrannhet något som alla kan arbeta med. I grunden är detta personlighetsdrag ett annat ord för målmedvetenhet. Att bygga medvetenhet som aktivt kan gynna en arbetsplats eller organisation är bara en bra sak.

Det finns flera steg som en organisation kan ta för att utveckla samvetsgrannhet inom företaget och genom sina medarbetare.

Först, börja med att främja en känsla av prioritet för uppgifter. Betona ansvar och förståelse för att deadlines måste respekteras och varje individs bidrag till att gemensamt nå mål. Hjälp ditt team genom att prioritera arbetsuppgifter och engagera alla i att göra sina uppgifter.

För det andra, hjälp ditt team att förbli fokuserade. Det kan vara så att du måste implementera någon form av internetblockerande programvara eller skapa en arbetsmiljö som underlättar för teamen att arbeta tillsammans under snäva deadlines för att möjliggöra kulturell förändring också.

I grunden tar samvetsgrannhet eller målmedvetenhet plats när individer har mer ansvar. Det är vanligt att finna att samvetsgrannhet ökar ju mer någon blir befordrad till en tillsynsposition, eftersom de känner till vikten av arbetet som utförs och hur det har en bredare påverkan på företaget.

Slutligen, att kunna tala med sina medarbetare ”1-1” för att identifiera var de kan behöva extra hjälp eller till och med bedöma vad som saknas, kommer att vara till nytta. Detta kan hjälpa till att övervinna samvetsgrannhetsproblem inom team och individer som är likasinnade.

Varför samvetsgrannhet är viktig i rekryteringsbeslut

När det kommer till att titta på dina anställningsbeslut är en av de bästa egenskaperna som en kandidat kan ha - i många men inte alla roller - höga nivåer av samvetsgrannhet. Det är inte bara bra för företaget men det hjälper också till att identifiera en individs lämplighet för en roll och därför är det viktig information för att förstå vem som har en hög eller låg nivå av medvetenhet.

Du vill kunna rekrytera medarbetare som dyker upp till arbetet i tid, som kommer att möta deadlines och som kommer att ge allt i allt sitt arbete. Oavsett om det är VD för ett företag eller en städare, tillåter samvetsgrannhet dig att vara mer framgångsrik och hjälper företaget att uppnå sina mål snabbare.

Det har visats i flera studier att samvetsgranna kandidater för en roll är resilienta och bra på att övervinna hinder. De är mer benägna att sätta uppnåeliga mål och arbeta mot dem - även när motgångar inträffar. Men för arbetsgivare finns det också en nyckelfördel med denna personlighetstyp; de förhindrar dåliga saker att hända från början! Detta gör att företaget kan fokusera på mål och veta om att saker blir gjorda.

När man bedömer samvetsgrannhet ger detta praktisk insikt i en kandidats förmåga att arbeta inom team och hantera kunder - viktigt är att det visar hur bra de kan göra detta baserat på deras nivåer jämfört med de andra personlighetsdragen i femfaktorteorin. 

Hur Thomas mäter personlighet på arbetsplatsen

Thomas arbetsplatsrelaterade personlighetstest kan användas för att förstå en kandidats eller medarbetares nivå av samvetsgrannhet och bredare personlighet genom att använda den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin. High Potential Trait Indicator (HPTI), som den också är känd som, kan dessutom också hjälpa till att identifiera ledarpotential.

Utvecklad av Ian MacRae och Adrian Furnham 2006, har HPTI utformats baserat på en "optimalitetsmodell”, som antar att personlighetsdrag kan anses vara "optimala" baserat på kraven för en specifik arbetsroll eller position, såsom senior seniort ledarskap.

Thomas personlighetstest är ett självskattningsformulär. Individerna anger hur väl påståendena passar in, enligt en 1–7 Likertskala (1 "Instämmer inte alls" till 7 "Instämmer helt"), för 78 unika frågor. Personlighetstestet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Oavsett om du letar efter nya medarbetare till ditt team, har för avsikt att förändra teamdynamiken eller du vill mäta nivån av samvetsgrannhet på din arbetsplats, kan Thomas personlighetstest analysera alla data och ge dig insikter på några minuter.

Sammanfattningsvis

Samvetsgrannhet är ett drag som ofta förknippas med målmedvetenhet. Typiskt är samvetsgranna människor välorganiserade, visar självkontroll och kan planera sin tid mycket väl. De är kända som utmärkta lagspelare och flitiga medarbetare.

De med en hög nivå av samvetsgrannhet är mycket organiserade, självdisciplinerade och detaljorienterade medan de som har en låg nivå av samvetsgrannhet kämpar med motivation och kan ha det svårare att slutföra uppgifter.