Personlighetsdraget Öppenhet | Thomas.co

När man bedömer en individs personlighet används ofta akronymen OCEAN där man utifrån femfaktorteorin (Big-5) beskriver en persons personlighetsdrag; Öppenhet (Openness), Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Extraversion, Vänlighet (Agreeableness) och Neuroticism (OCEAN).

Dagens psykologer tror att dessa egenskaper är det bästa sättet att mäta personlighet och genom att göra det, ger de oss insikt i hur någon kommer att reagera i situationer, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg och prediktor för framgång eller misslyckande i en arbetsroll. På grund av denna allmänt accepterade teori och praxis har rekryterare och arbetsgivare börjat använda bedömningsverktyg som mäter dessa personlighetsdrag för att förstå en kandidats personlighetsprofil.

Öppenhet, liksom alla andra personlighetsdrag, fungerar på en glidande skala; i princip bedömer öppenhet hur öppensinnad, fantasifull, kreativ och insiktsfull en person är.

Denna guide kommer specifikt att beskriva egenskapen öppenhet; från hur det kan mätas, till hur det kan påverka beteendet på arbetsplatsen.

Vad är öppenhet?

Öppenhet handlar om hur öppensinnad, fantasifull, kreativ och insiktsfull en person är eller kan vara. Mer öppensinnade människor tenderar att föredra variation, söka nya upplevelser och är nyfikna och lyhörda för sin omgivning. Mindre öppensinnade människor tenderar att undvika förändringar, ogillar störningar och fokuserar vanligen på några specifika intressen.

Detta kan låta som en eller två kollegor du arbetar med, eller det kan vara så att du själv analyserar dig själv just nu för att bättre förstå hur öppen du är som person. Som alla personlighetsdrag, visar sig öppenhet på en glidande skala och du kan anse dig själv vara mer öppen i vissa situationer än andra.

Tänkt på ett annat sätt, handlar öppenhet om att befria sig från förutfattade idéer, öka din nyfikenhet och våga tänja på gränser och omfamna förändringar och nya upplevelser. Nivån av öppenhet som du upplever visar hur öppensinnad du är och hur beredd du är att acceptera förändring eller något nytt i ditt liv.

Faktum är, när vi pratar om öppenhet, beskriver vi verkligen öppenhet för erfarenheter.

Öppenhet för erfarenheter

Öppenhet för erfarenheter är ett annat sätt att beskriva öppenhet men det är grundat på samma principer som tidigare framhävts. Ju mer mottaglig du är för förändringar, nya upplevelser och att kunna "tänka utanför boxen" är bara ett sätt att förstå detta personlighetsdrag.

Tänk på din arbetsplats eller arbetsmiljöer där öppenhet för erfarenheter är avgörande för hållbar tillväxt. Detta kan vara några av de mer allmänt kända Silicon Valley-startups som Google eller TESLA. Det kan vara din arbetsplats där att kunna uppleva nya idéer och förändringar är nyckeln till att anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad.

Det krävs inte bara en företagskultur som främjar och belönar denna typ av inställning, det handlar om att ha rätt personer med en öppenhet för erfarenheter som också kan driva denna attityd framåt inom arbetsplatsen.

Det är inte ovanligt att tänka att öppenhet är mer relevant för vissa branscher än andra och det finns ett särskilt fokus på mer kreativa branscher eftersom du kommer att hitta människor med högre öppenhet för jobbroller som kräver kreativt tänkande. Designers, konstnärer, filosofer och till och med resenärer föredrar att utmana sig själva och bli utmanade av nya intryck och upplevelser.

En pilot till exempel, har vanligen hög öppenhet och detta är kopplat till förmågan till att kunna lösa problem och "tänka utanför boxen".

Kännetecken för öppenhet

När man tittar på kännetecknen för öppenhet finns det sex allmänt erkända aspekter eller underordnade egenskaper av öppenhet som utgör detta personlighetsdrag.

Fantasi

Det finns många sätt att beskriva detta men det vanligaste uttrycket du kan tänka på är "att tänka utanför boxen". Att kunna låta din fantasi lösa problem eller utmaningar är bara en del av gåtan.

Individer som är öppna för att utforska kreativa idéer inom sig själva och förverkliga dem är av naturen mycket kreativa. Denna nivå av fantasi och att använda den för att lösa problem eller skapa något nytt är ett tydligt kännetecken för öppenhet.

De med låg fantasi föredrar fakta och logik framför fantasi. Att arbeta med abstrakta idéer är mindre önskvärt än praktiska teorier.

Konstnärliga intressen

Tycker du om olika typer av konst? Uppskattar du detaljer och perfektion i allt du gör? Om så är fallet har du konstnärliga intressen och du förlitar dig på fantasi såväl som intuition i ditt dagliga liv.

Att vara intresserad av natur och högt konstnärliga evenemang visar också på ett oberoende i tanken.

Emotionalitet

Att hitta emotionell balans är vad som menas med emotionalitet. Det finns två tankeskolor om detta område. Den första är att vi är villkorade av andra i våra unga liv när det gäller att uttrycka våra tankar och känslor - och den inverkan detta har på emotionalitet.

Den andra, är att kunna kontrollera balansen är något som tar år av övning och meditation. Att ha hög emotionalitet innebär att du har medvetenhet om dina tankar och känslor och kan hitta lugn i stressiga situationer.

Äventyrlighet

Brett betraktat som en av de viktigaste underordnade egenskaperna av öppenhet. Att ta chanser, vara djärv och acceptera resultatet av det beslut du tagit är en kvalitet av äventyrlighet som är allmänt känd.

Någon med hög i äventyrlighet har en mångsidig inställning till livet och upplever spänning genom att göra något annorlunda och utöver den normala rutinen - ibland ju riskfylldare, desto mer upphetsad känner man sig. Viktigt är att ju mer äventyrlig man är, desto högre poäng får de i tester som mäter för öppenhet för erfarenheter eftersom äventyrliga människor saknar den största begränsningen - rädsla.

Intellekt

Från problemlösning till att se på abstrakta verkligheter med nyfikenhet och fascination, är tecken på intellekt som kan användas i många olika branscher.

De som får högre poäng tenderar att vara mer filosofiska och intelligenta, särskilt när det gäller unika koncept.

Liberalism

Detta handlar mer om liberalism i val över regler. De med mer liberala drag tror att fördelning av makt och närande av unikhet och mångfald, erbjuder en lösning för alla.

Höga liberalismtendenser innebär att de tror att de är över reglerna och får högre poäng eftersom de är villiga att framföra sina tankar och uttrycka sina åsikter.

Hur öppenhet påverkar beteende på arbetsplatsen

Öppenhet påverkar uppenbarligen beteendet på arbetsplatsen. När man mäter detta försöker arbetsgivare och rekryterare förstå vilken nivå deras team har och hur detta kommer att påverka arbetsmiljön.

Naturligtvis är det att kunna använda öppenhet som ett verktyg i rekrytering och för att anpassa affärsmål ett kraftfullt verktyg. Så hur kan öppenhet påverka beteendet på arbetsplatsen? Här är bara några exempel:

Fantasi: Förmåga att utforska nya idéer och lösningar

Stöter ditt team på till synes olösliga problem? Ju mer öppet ditt team är, desto mer sannolikt kommer ni att hitta lösningar - ibland på de mindre vanliga platserna.

Konstnärliga intressen: Kreativitet

Oavsett om du arbetar i en kreativ bransch eller något som kan verka mer logiskt i praktiken, kan konstnärliga intressen öppna dörren för mer oberoende tankegångar och skapa kontrasterande idéer som kanske inte annars skulle uppmärksammas eller övervägas.

Emotionalitet: Upprätthålla en emotionell balans

Har du en person eller ett team som kan hantera sina känslor i motgång? Har ni instabilitet eller emotionell tillbakahållsamhet, detta är vad du vill kunna bedöma.

Äventyrlighet: Redo att ta risker

Kommer du att ha teammedlemmar som vill ta risker utan övervägande, eller risktagande efter analys. Kan företaget hantera risk på en högre nivå eller föredrar ni stabilitet?

Intellekt: Intelligens och förståelse

Att ha ett team eller en grupp människor som kan tänka igenom val som görs och deras konsekvenser, är en styrka för ett team. Ju högre poäng, desto mer sannolikt är det att individer kommer att njuta av att lösa mycket abstrakta problem.

Liberalism: Uttrycker och delar gärna sina åsikter

Kommer du att ha teammedlemmar som inte är rädda för att uttrycka sina åsikter? Kommer de att orsaka störningar genom att inte följa reglerna eller vill du skapa störning för att genomföra förändring?

Alla dessa element kan påverka beteendet på arbetsplatsen. Ett sätt att kunna se och förstå dess påverkan är genom att mäta öppenhet.

Hur öppenhet mäts

Om du vill få en bättre förståelse för individuell öppenhet måste du kunna mäta den. Hur görs det?

Öppenhet mäts vanligtvis med hjälp av självskattning via frågeformulär. Innehållande ett antal påståenden väljer individer det svar som bäst återspeglar hur mycket de håller med eller inte håller med, om det påståendet.

Påståendena är utformade för att få dig att tänka på dina svar och skatta dem på skala (instämmer inte alls) till (instämmer helt. Exempel på dessa påståenden inkluderar:

  • Jag är bra på att komma på nya idéer
  • Jag tänker ofta på en djupare mening med saker
  • Jag är nyfiken på hur saker fungerar
  • Jag tycker om att tänka på teoretiska idéer
  • Jag har många konstnärliga hobbyer
  • Jag har en livlig fantasi
  • Jag uppskattar att vara bland olika grupper av människor
  • Jag tycker om att ha filosofiska diskussioner
  • Jag gillar att gå på kulturella evenemang, konstmuseer och poesiläsningar

Hur Thomas mäter personlighet på arbetsplatsen

Thomas arbetsplatsrelaterade personlighetstest kan användas för att förstå en kandidats eller medarbetares nivå av öppenhet och bredare personlighet, genom att utgå från den globalt erkända och respekterade Femfaktorteorin. High Potential Trait Indicator (HPTI), som den också är känd som, kan dessutom också hjälpa till att identifiera ledarpotential.

Utvecklad av Ian MacRae och Adrian Furnham 2006, har HPTI utformats baserat på en "optimalitetsmodell”, som antar att personlighetsdrag kan anses vara "optimala" baserat på kraven för en specifik arbetsroll eller position, såsom senior seniort ledarskap.

Thomas personlighetstest är ett självskattningsformulär. Individerna anger hur väl påståendena passar in, enligt en 1–7 Likertskala (1 "Instämmer inte alls" till 7 "Instämmer helt"), för 78 unika frågor. Personlighetstestet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Oavsett om du letar efter nya medarbetare till ditt team, har för avsikt att förändra teamdynamiken eller du vill mäta nivån av öppenhet på din arbetsplats, kan Thomas personlighetstest analysera alla data och ge dig insikter på några minuter.

Om du upptäcker att ditt team behöver utveckla en mer öppen attityd, kan personlighetstestet visa dig vad som kan göras för att hjälpa samt en djupare förståelse för vad som kommer att vara svårt att förändra.

Sammanfattningsvis

Öppenhet är hur öppensinnad, fantasifull, kreativ och insiktsfull en person är eller kan vara. Mer öppensinnade människor tenderar att föredra variation, söka nya upplevelser och är nyfikna och lyhörda för sin omgivning.

Från att utforska nya idéer till att uppnå mer emotionell balans mäts öppenhet på en glidande skala som kan hjälpa företag att blomstra under olika omständigheter.