Utveckla dina ledare och chefer och se resultaten | Thomas.co

Fråga vem som helst som arbetar med personalfrågor eller med ett yrke som rör människor och de kommer att berätta hur mycket de har att göra. Under mina över 30 år inom HR-, konsult- och utbildningsbranschen har jag aldrig upplevt en tid som varit så hektisk och utmanande men även detta ger fantastiska möjligheter!  

Utmaningarna har uppstått inte bara på grund av Covid-pandemin, vilket inneburit att en betydande andel av dina medarbetare kan arbeta hemifrån, utan också på grund av Brexit. Covid har lämnat sitt avtryck särskilt inom hotell- och detaljhandelssektorn.

Hemarbete har medfört många fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare men det har också gjort det mer utmanande för cheferna. Det är viktigare än någonsin att du som ledare eller företagare tittar på hur du kan utveckla ditt team för att framtidssäkra och se till att dina ledare kan leverera visionen för din verksamhet.  

Jag har hört den här frasen ofta den senaste tiden och det har säkert du också: "Det sägs att människor inte lämnar ett dåligt företag, utan en dålig chef. Dåliga chefer är vanligtvis inte avsiktligt dåliga, de behöver bara lite vägledning, stöd och utveckling."

Om detta är din verksamhet, eller om den inte är det ännu, finns det saker du kan göra nu för att göra skillnad. Det är en arbetstagarmarknad med över en miljon lediga platser enbart i Storbritannien. Det är för sent när dina bästa medarbetare är på väg ut genom dörren, på grund av att de känt sig dåligt ledda, undervärderade eller t.o.m. headhuntade av din konkurrent med en bättre lön eller ett bättre incitament.

Som skapare av Thomas 360-kompetensramverk, kan jag lugnt säga att det som diagnostiskt verktyg, är en viktig pusselbit för att återetablera ledartalangerna.  

Du kan påbörja den här processen nu. Vi ger er underlagen för att stödja, vägleda och utveckla dig och dina ledare.  

1. Bedöm  

Ta reda på vilka styrkor och begränsningar dina ledare och team har. Detta kan låta som en skrämmande uppgift men genom att använda vårt ramverk (baserat på hur framgång ser ut och 20 års forskning) kan du snabbt skräddarsy ditt frågeformulär. Du kan välja mellan 32 nyckelområden och du kan modifiera alla formuleringar, vilket innebär att ni kan lägga till era egna ramar om ni har sådana. Och naturligtvis finns allt tillgängligt online på över femtio språk, vilket gör det enkelt att skapa internationella program. 

2. Vägledning 

Föregå med gott exempel. Engagera dig, visa dina chefer och medarbetare att du menar allvar med deras utveckling och karriär. Det är ofta en bra idé att ta hjälp av en tredje part och det är här Thomas kan hjälpa till. Det är viktigt att ha en expert som kan hjälpa till att förklara bedömningsverktygen och resultaten och att ha en mall för en personlig utvecklingsplan på plats.  

De flesta av mina kunder ber våra erfarna coacher att hjälpa till med återkopplingen eftersom detta är nyckeln till att maximera användningen av 360-graders återkoppling.  

Dessa coachningsmöten fokuserar inte bara på 360-resultaten och de kan ge upphov till diskussioner för att undersöka hinder för framgång. Dina ledare kommer att tacka dig för dessa möten om de genomförs på ett skickligt sätt.  

En fråga som jag ofta får är på vilken nivå jag ska börja. Idealt är att börja på den högsta nivån. Fördelarna med detta kan sedan spridas i hela verksamheten.  

Vissa organisationer säger också att de inte är redo för 360 ännu - "vi har inte rätt kultur". Detta är det perfekta tillfället att använda 360 som en grund för förändring. Med hundratals projekt i bagaget har jag aldrig haft en kund som inte har haft nytta av processen och du har kontroll över alla steg i processen.

3. Utveckla och stötta

Vad händer sedan när du har nått detta stadie? Stanna inte upp. Skapa en handlingsplan och se till att alla i ledningsgruppen är med på tåget och förstår helt och hållet vilka nästa steg som ska tas.  

Dessutom kan högpresterande chefer som är vana vid en personliga interaktioner få det svårare att hantera medarbetare på distans. Genom att hjälpa dessa chefer att få ut det bästa ur sina medarbetare med hjälp av bedömningsverktyg och följa deras framsteg med Thomas360, får de bästa möjliga chans att lyckas.

Sammanfattningsvis är mitt råd att agera nu, för att skydda era ledare, chefer och medarbetare. Använd Thomas kostnadseffektiva verktyg för att få igång arbetet och/eller anlita en oberoende HR-person som kan hjälpa dig på vägen. 

Varför inte ta kontakt? Kontakta Thomas nu för att ta reda på hur de kan hjälpa dig och er organisation.  

Om författaren 

Sarah Hamilton-Gill author pic

Sarah Hamilton-Gill FCIPD är verkställande direktör för Globus HR Consulting Ltd och skpare till Thomas 360-produkterna. Sarah har arbetat internationellt med att utforma och utveckla en rad 360-program för att stödja ledarskapsutveckling.