Vår forskning | Thomas.co

Vår forskning

Thomas components

Vår forskning

Marknadens mest robusta psykometriska vetenskap

Sedan Thomas Hendrickson startade sin verksamhet har Thomas psykometriska vetenskap förbättrat organisationers prestationer världen över.

science-hero-v2
robust science icon

Validitet

Thomas bedömningsverktyg är registrerade hos British Psychological Society (BPS), som följer riktlinjerna från European Federation of Psychologists Associations (EFPA) och uppfyller stränga krav på validitet, noggrannhet och rättvisa.

Target icon

Noggrannhet

Thomas dedikerade team av psykologer och dataanalytiker övervakar kontinuerligt noggrannheten i våra bedömningsverktyg genom benchmarkforskning och ständigt växande mängder global data, vilket gör att vi kan påvisa reliabilitet över både språk och kulturer.

Detailed Report

Opartiskhet

För att minimera effekterna av geografiska, kulturella och andra potentiella fördomar bedriver vi kontinuerligt forskning och utveckling för att säkerställa att bedömningsresultaten är balanserade och opartiska för olika kulturer, språk och demografiska grupper.


Thomas i samarbete med

LSE-Logo-big
Norwegian-business-school-logo-big
university-of-johannesburg-logo-big
University-Pretoria-logo-big
City-University-London-Logo-big
Loughborough-University-logo

Our assessments hero

Vetenskapen bakom våra bedömningsverktyg

Thomas bedömningsverktyg bygger på oberoende validerad psykometrisk vetenskap och ger insikt i en persons beteende, personlighet, kapacitet och emotionella intelligens, vilket ger underlag för rättvisa och inkluderande medarbetarrelaterade beslut och flexibel personalplanering.


Psykometrisk vetenskap i i världsklass

science-motifs5

Normgrupper

För att säkerställa att våra bedömningsverktyg är korrekta och rättvisa för alla, oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller andra demografiska kategorier, genomför vi kontinuerliga undersökningar av normgrupper.

science-motifs3

Benchmarking

Thomas genomför också forskningsstudier tillsammans med partners inom den privata sektorn. Läs mer i benchmarkstudier som har förändrat organisationers resultat.

science-motifs

Forskning

Thomas psykologer och datavetare är aktiva deltagare i forskarcommunityn, samarbetar med olika institutioner och forskare och publicerar sin forskning i akademiska publikationer och tidskrifter samt deltar och talar på konferenser.

science-motifs2

Dataanalyser

Vårt team av dataanalytiker hanterar stora mängder data och identifierar hur människor interagerar och arbetar tillsammans. Läs mer om hur vi nyttjar globala datamängder för att skapa värde för individer och organisationer.

science-motifs4

Neurodiversitet

Skillnader i hur en person bearbetar information, tänker och agerar är direkt kopplade till genomförande av olika typer av bedömningar. Läs mer om hur vi skyddar oss mot fördomar och om bästa praxis för att stödja kandidater med olika neurodiversitet på vår blogg.

Unleash the power of your people with Thomas