Welke verschillende soorten psychometrische tests kennen we? | Thomas.co

Naarmate meer en meer organisaties de voordelen van psychometrische tests ervaren, is deze methode van beoordelen niet meer weg te denken uit het recruitment proces. Het is logisch waarom.

Door tijdens de selectiefase psychometrische assessments in te zetten, komen we aanzienlijk meer te weten over de kandidaat. Dit gaat zowel over gedrag en waarden, als leervermogen – stuk voor stuk indicatoren van het al dan niet geschikt zijn voor een functie. Psychometrische tests gaan over leervermogen en persoonlijkheid. Ze geven een duidelijke kijk op zaken zoals emotionele intelligentie en communicatiestijlen.

De informatie in deze gids geeft je een idee van de verschillende soorten psychometrische assessments en hun toepassing.

Thomas biedt een reeks psychometrische assessments, speciaal ontwikkeld om je te helpen zorgvuldig en goed onderbouwd kandidaten te kunnen selecteren. Ze geven je waardevolle informatie, die een 'traditioneel' sollicitatiegesprek niet aan het licht had kunnen brengen. Werk jij graag aan een betrouwbaar en betrokken personeelsbestand? Lees dan vooral verder.

Welke verschillende soorten psychometrische tests kennen we?

Psychometrische assessments kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Samen brengen we in kaart welke assessments voor jouw organisatie geschikt zijn. De eigenschappen die psychometrische tests analyseren, kun je verdelen in vier hoofdgroepen of categorieën: leervermogen, gedrag, persoonlijkheid en emotionele intelligentie. 

Terwijl leervermogen cognitieve capaciteiten meet, kijken gedragstesten naar hoe een kandidaat handelt of communiceert. Persoonlijkheidstests onderzoeken persoonskenmerken. Passen deze bij een bepaalde rol of functie? E.I., ofwel emotionele intelligentie, wordt gemeten aan de hand van een specifieke reeks tests. Onderstaand geven we je meer uitleg over de verschillende soorten psychometrische tests.

Psychometrische geschiktheidstests

Psychometrische tests voor bekwaamheid of leervermogen brengen cognitieve capaciteiten in kaart. Gewoonlijk is er een minimum score die je kunt behalen, wat een indicatie geeft van het intelligentieniveau van de persoon. Er zijn verschillende typen tests:

  • Numeriek - Zoals de naam aangeeft, meet een numerieke psychometrische test hoe snel en gemakkelijk iemand omgaat met cijfers.
  • Verbaal - Verbale psychometrische tests onderzoeken begrip van en vaardigheid met woorden. Meestal gaat het om meerkeuze vragen. 
  • Inductief - Een dergelijke psychometrische test meet het vermogen van een kandidaat om methodisch te denken, meestal aan de hand van grafische reeksen.
  • Diagrammatisch - Deze tests onderzoeken het probleemoplossend vermogen van een kandidaat. Meestal krijgt een kandidaat één minuut om iedere vraag te beantwoorden. 
  • Logisch - Met een dergelijke test meet je iemands vermogen om logisch na te denken. Vergelijkbaar met diagrammatische assessments, maar dan zonder diagrammen. 
  • Foutopsporing - Dit soort tests onderzoeken het vermogen om fouten in informatie op te sporen.

Testen voor gedrag

Door de gedragsstijl van de kandidaat in kaart te brengen en beter te begrijpen, krijg je inzicht in hoe diegene bij voorkeur communiceert, omgaat met tegenvallers en hoe de persoon een team aanstuurt.

Inzichten zoals deze zijn cruciaal om ontwikkelkansen te zien, betrokkenheid te vergroten en te weten te komen of iemand past bij de organisatiecultuur. 

Een voorbeeld van een gedragsassessment is Thomas' Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Dit instrument is gebaseerd op William Moulton Marstons DISC theorie en gaat uit van vier profielfactoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Deze geven informatie over de grootste vrees, motivatoren, waarden en gedragsstijl van de persoon.

Tijdens het invullen van een `PPA kiest de deelnemer steeds twee eigenschappen uit een rijtje van vier woorden. Het ene woord beschrijft wat het beste bij hem of haar past, het andere wat het minste past. Door dit 24 keer te doen, kiest een deelnemer 48 woorden uit een totaal van 96. Vervolgens wordt het responspatroon van de deelnemer afgezet tegen de persoon zelf, in plaats van vergeleken met een referentiegroep.

Persoonlijkheidsassessment

Persoonlijkheidstests beoordelen de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie door het meten van voorkeuren, waarden en gedrag. 

Een voorbeeld van een persoonlijkheidsassessment is de High Potential Trait Indicator van Thomas. Dit assessment geeft inzicht in hoe iemand werk in het algemeen benadert en of een bepaald sterk punt potentieel óók nadelig zou kunnen uitwerken. Ook kan HPTI helpen om leiderschapspotentieel te identificeren, door het in kaart brengen van persoonskenmerken.

HPTI is een zelfbeschrijvende vragenlijst. Kandidaten wordt gevraagd in hoeverre zij zichzelf herkennen in 78 stellingen. Zij beantwoorden deze op een 1-7 Likert schaal (1 'volledig mee oneens' tot 7 'volledig mee eens'). 

Persoonlijkheidstests kennen dezelfde voordelen als gedragstests. Ze helpen je te bepalen in hoeverre een persoon past in het team of de organisatie.

Testen van emotionele intelligentie

Iemand die emotioneel erg intelligent is, is beter in staat de eigen emoties en die van anderen te herkennen. Ook weet diegene deze kennis te gebruiken om gedachten en gedrag op af te stemmen. Door de emotionele intelligentie van een kandidaat te testen, kunnen we bepalen hoe effectief hij of zij met anderen in de werksituatie communiceert.

Een voorbeeld van een test voor emotionele intelligentie is de Trait Emotional Intelligence Questionnaire, ofwel TEIQue. Dit assessment bestaat uit 150 vragen en onderzoekt 15 verschillende persoonstrekken van een kandidaat, waaronder sociabiliteit, zelfbeheersing en welzijn. Op een vergelijkbare manier meet de Emotional Intelligence Questionnaire (of EIQ) iemands houding als het gaat om beïnvloeding, integriteit en intuïtie. 

Voor emotionele intelligentie geldt hetzelfde als voor het meten van gedrag en persoonlijkheid. Het helpt om vast te kunnen stellen of de kandidaat past bij de organisatiecultuur. Ook laten de resultaten mogelijke leiderschapskwaliteiten zien. Emotionele intelligentie speelt namelijk een belangrijke rol voor effectief management en leiderschap. 

Ontdek meer over de psychometrische assessments van Thomas

De toepassing van psychometrische assessments naast je gebruikelijke aanpak, zorgt voor een degelijker én zorgvuldiger recruitment proces.

Bij Thomas is het onze missie om tot in detail na te gaan wat jouw organisatie nodig heeft. We combineren de juiste tools, die ervoor zorgen dat jij voor iedere functie de juiste mensen aanneemt. Onze psychometrische tools omvatten alle bovengenoemde soorten tests.

Neem contact met ons op en ontdek hoe psychometrische assessments van Thomas jouw organisatie kunnen helpen.