Ledarskapsutveckling | Thomas.co

Ledarskapsutveckling

Thomas components

Ledarskapsutveckling

Starka ledare skapar framgångsrika organisationer

Det sägs att ett organisationer utan ledarskap är som ett skepp utan roder. Att utveckla nuvarande och framtida ledare är viktigt för att sätta riktningen för er organisation och hålla den flytande. Men var och hur ska man börja?

leadership development hero image
leadership dev hero mobile
Find the leader image

Identifiera ledaren

Ledare behöver andra färdigheter än chefer men hur identifierar ni dem som har rätt egenskaper för er organisation och potential att lyckas?

Använd Thomas bedömningsverktyg för att förstå era medarbetares ledarstil – kommer de att prioritera gruppens harmoni, vara omtänksamma ledare, söka konsensus innan de fattar beslut? Kommer de att utmana vedertagna sätt att göra saker och ting på? Identifiera deras emotionella intelligens och se om de kan känna empati för andra. Hitta den ledare ni behöver med hjälp av Thomas bedömningsverktyg.

Build your own leader image

Skapa er egen ledare

Att identifiera personer med ledarpotential är bara första steget. Det är viktigt för framgången att utveckla den potentialen och framför allt att veta var man ska fokusera.

Thomas bedömningsverktyg kan identifiera utvecklingsområden för era ledare, utgöra en del av era utvecklings- och coachningprogram och ni kan enkelt följa utvecklingen under hela programmet med hjälp av Thomas360.

It doesn't end there image

Det slutar inte där!

När ledarna väl är på plats kommer de, precis som alla andra i organisationen, att dra nytta av kontinuerlig utbildning och utveckling.

Thomas workshops kan stödja utvecklings- och coachningsprogram och hjälpa ledarna att bygga vidare på sina befintliga färdigheter. Ledare kan dra nytta inte bara av den självkännedom som Thomas bedömningsverktyg ger, utan också av att förstå sina medarbetares kapacitet, beteendemässiga egenskaper och personlighetsdrag för att hjälpa dem att få ut det mesta av sig själva.

Discover your new work superpower