Successionsplanering och talanghantering | Thomas.co

Successionsplanering och talanghantering

Thomas components

Successionsplanering och talanghantering

Bygg upp era framtida ledare inifrån – istället för att rekrytera utifrån

Det kan vara svårt att hitta potentiella framtida ledare och chefer. Det kan vara enklare och mer kostnadseffektivt att ta hand om interna talanger än att söka sig utanför organisationen. Det får de utvalda medarbetarna att känna sig engagerade och uppskattade, samtidigt som ni behåller värdefull kunskap och kompetens inom organisationen.

Succession Planning Hero
Succession Planning Hero Mobile

Vad kännetecknar en bra chef eller ledare?

Future leader image

Hur vet du hur en framtida chef eller ledare ser ut? Medarbetare som varit hos er längst eller de som presterar bäst i sina roller är kanske inte nödvändigtvis de som är bäst lämpade som chefer eller ledare.

Identify Leaders Image

Thomas hjälper er att identifiera de personer som har potential för ett framgångsrikt, långsiktigt ledarskap, samt områden som kan behöva utvecklas för att ni ska kunna få era talanger att växa.


Grow your own image

Utveckla era befintliga medarbetare

Det kan vara dyrt att ta in externa kandidater som nästa generations chefer och ledare, samtidigt som det kan vara demotiverande för befintliga medarbetare som skulle passa för rollen.

Ge era medarbetare verktyg för ökad självkännedom och utveckling, som hjälper dem att bli de ledare som ni kommer att behöva i framtiden. Utveckla era framtida chefer och ledare från grunden med hjälp av Thomas bedömningsverktyg.

Discover your new work superpower