Ledarutveckling | Thomas.co

Ledarutveckling

Thomas components

Ledarutveckling

Se till att era chefer har rätt förutsättningar för att utvecklas

Cheferna glöms ibland bort när man skapar utvecklingsplaner men det är lika viktigt att utveckla cheferna som att utveckla sina övriga medarbetare. Det är viktigt att se till att cheferna har den kompetens de behöver för att upprätthålla en engagerad och produktiv arbetsstyrka.

MAnagement development hero image
management dev hero mobile
Develop better managers image

Utveckla era chefer

Människor lämnar inte företag – de lämnar chefer. Om chefer inte har fått utvecklingsmöjligheter kan det ha en negativ inverkan på medarbetarnas engagemang och leda till ökad personalomsättning.

Thomas bedömningsverktyg kan ge cheferna självkännedom och hjälpa dem att utveckla sina färdigheter samt ge dem värdefulla insikter om sitt team. Detta kan hjälpa dem att anpassa sin kommunikations- och ledarstil till varje medarbetare och vilket får dem att känna sig mer uppskattade och engagerade.

develop managers

Identifiera vad som kännetecknar en toppchef

Organisationer vet ofta inte hur ett bra ledarskap ser ut. Detta kan leda till att personer befordras till ledande befattningar enbart på grund av sina prestationer.

Om ni tittar på beteendemässiga egenskaper och personlighetsdrag hos era framgångsrika högsta chefer kan det hjälpa er att identifiera vilken typ av profil ni bör rekrytera. Om ni kombinerar detta med att rekrytera personer med högre kapacitet och personer med hög emotionell intelligens har ni mycket bättre chanser att rekrytera en framgångsrik chef.

Skills and toll image

Utrusta dem med rätt verktygslåda

Med Thomas workshops får era chefer de färdigheter och verktyg som de behöver för att lyckas.

Oavsett om de är nybörjare eller erfarna ledare kan de här kurserna hjälpa dem att lära sig mer om sig själva, att finslipa sina ledaregenskaper och sin ledarstil och hur de kan bli den chef som er organisation behöver och förtjänar.

Discover your new work superpower