Så skapar man högpresterande team | Thomas.co

Så skapar man högpresterande team

Thomas components

Förbättra teamarbetet

Ett team, en vision, ett mål

Ett högpresterande team arbetar mot gemensamma mål, där alla bidrar med sina egna talanger och sin egen tid, samtidigt som de samarbetar och stöder varandra. Det kan vara svårt att skapa denna nivå av förtroende och samarbete i en fysisk miljö men det blir ännu svårare när man arbetar virtuellt.

Team Working Skills Hero image
Team working skills hero mobile
Hybrid Teams image1

Hybrida team

Det är alltför lätt för hybrida team att växa isär och man kan se tecken på siloeffekt till följd av antaganden och missförstånd. Detta kan leda till konflikter mellan människor och minskad produktivitet.

Genom att ge individer självkännedom om sina egna beteendepreferenser och personlighetsdrag med hjälp av Thomas bedömningsverktyg, kan man hjälpa dem att bättre förstå varför de gör som de gör. Om man dessutom kan få teamet att dela med sig och diskutera sina resultat, skapar man ett sammansvetsat och samarbetande team på väg mot framgång.

Group 373.

Det är bra att prata

Man behöver inte vara ett geni för att förstå att kommunikation är nyckeln till ett teams framgång. Om människor inte kommunicerar, eller inte kommunicerar på det sätt som någon förväntar sig eller vill att de ska göra, kan det snabbt negativt påverka teamet.

Thomas beteendeanalys identifierar hur personer vill kommunicera och hur de vill att andra ska kommunicera med dem. Få information om era medarbetare gillar att prata och dela med sig av sina åsikter, om de föredrar detaljerad, skriftlig kommunikation, om de vill vara ensamma eller om de regelbundet behöver kunna höra av sig till sina chefer för att känna sig trygga.

We've used [Thomas assessments] to match consultants to new projects and it has enabled us to put similarly minded individuals together in a team. This has given us a competitive advantage by accurately placing high performing consultants to support their clients requirements.

Alan Reilly
Organisation Learning & Development Manager
skill them up image

Utbilda dem

Många företag fokuserar på att utveckla tekniska färdigheter och försummar ofta de viktiga personliga färdigheter som gör det möjligt för den enskilde att bli en bättre version av sig själv och att utveckla teamet till en enhet.

Thomas erbjuder workshops för att främja självkännedom och göra det möjligt för både individer och team att identifiera och stärka sina färdigheter. Dessa omfattar bland annat grupputveckling, konflikthantering och ledarutveckling för chefer på olika nivåer.

Unleash the power of your people with Thomas