Medarbejderengagement surveys | Thomas.co

Medarbejderengagement surveys

Thomas components
Engage Icon

Medarbejderengagement surveys

Fastlæg graden af engagement i jeres organisation

 • Forstå tendenser og mønstre for engagement
 • Identificer de bedste områder til at styre engagementsinitiativer
 • Udforsk de forskellige ledelsesformer, der findes i din organisation
 • Afdæk problemer, der kan have indflydelse på produktivitet og trivsel
 • Sammenlign engagementsgrader og få et overblik
 • Forstå din organisations relative styrker og forbedringsområder
Bed om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores kunder

Bed om en demo

Sådan fungerer dette medarbejderengagements survey

Det sikrer for, at medarbejdere og ledere hurtigt kan identificere problemområder, som bidrager til dårligere performance og det retter fokus på aktiviteter, der øger performance.

Productivity Icon

Øg produktiviteten

At forstå engagementsniveauer i din organisation giver dig mulighed for at fokusere din indsats de rigtige steder. Øget engagement vil direkte øge produktivitetsniveauerne i din organisation.

Management Icon

Ledelsesformer

Thomas medarbejderengagement survey afdækker de herskende ledelsesformer i din organisation, om de er; deltagende/involverende, autokratisk, laissez-faire eller uformelle.

Well-being icon

Forbedre trivsel

Forstå de primære motivatorer for teams på tværs af organisationen ved at bruge indsigten i, hvordan man opbygger målrettede trivsels programmer.

Engage Assessment info image

Assessment information

 • Assessment type: Engagement survey
 • Format: En blanding af spørgsmål og udsagn som medarbejderen rater samt fritekst-svarmuligheder
 • Time to complete: 5-10 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Kræver ikke uddannelse

Det var givtigt at kunne forstå, hvorfor og hvor vi begik fejl.

Vicki Meacham
Chief Financial Officer
Background & Theory Engage Image

Baggrund & Teori

Thomas Engage (oprindeligt Work Engagement Questionnaire) blev udviklet af Mark Slaski ved University of Hertfordshire i 2009.

Slaski grundlagde sin forskning og udvikling i den psykosociale teori om engagement på arbejdspladsen - at engagement er en positiv oplevelse, der følger af de relationer, du har, den rolle, du udfylder, og de fordele, du får på arbejdspladsen.

Der blev udført statistiske faktoranalyser for at identificere syv underliggende områder, der relaterer sig til begrebet, som måles via et nemt spørgeskema. De syv områder er: At blive hørt, Udvikling, Udfordringer, Samhørighed, Frihed, Klarhed og Anerkendelse.

Formt of Engage image

Format

Thomas Engage spørgeskemaet består af 28 udsagn. Personen skal angive, hvor ofte de oplever det pågældende udsagn på arbejdspladsen - via en 1-7 Likert skala (1 er ' aldrig ' og 7 er ' altid ' ). De 28 spørgsmål efterfølges af to spørgsmål med fritekst-svar. Sluttelig vil personen vil blive bedt om at bekræfte flere demografiske faktorer.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas Engage har en meget fin intern konsistens (Cronbach ' s alpha = .96) og meget god Construct validity. Structural equation modelling (SEM) indikerer høj Construct validity i den endelige 7-faktormodel, idet hver udfaldsvariabel kan forklare en stor del af variansen i engagement.

Opdag din nye superkraft på jobbet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en undersøgelse af medarbejderengagement?

En undersøgelse af medarbejderengagement måler og analyserer, hvor motiverede, og vigtigst af alt, engagerede dine medarbejdere er til at yde deres bedste på arbejdspladsen. En veldefineret undersøgelse af medarbejderengagement vil give indsigt i medarbejdernes tanker, holdninger og generelle trivsel.

Takket være distancearbejde er det vigtigere end nogensinde, at tjekke med dine medarbejdere og forstå, hvor engagerede de er i deres arbejde.

Hovedformålet med en undersøgelse af medarbejderengagement er at forstå, hvad der driver engagementet i organisationen, og hvad der potentielt kan stoppe det. Hvis du har forståelse for medarbejdertilfredshed og -engagement, får du også indsigt i de processer, der fungerer og de, der ikke gør. 

Gode undersøgelser af medarbejderengagement hjælper med at afdække styrker og svagheder i, hvordan organisationen kører, eller hvordan arbejdet udføres, og giver dermed feedback, der kan hjælpe med at forbedre medarbejdernes engagement på lang sigt. 

Kort sagt giver en undersøgelse af medarbejderengagement ledere i en organisation mulighed for at overvåge engagementsniveauer og se, om der skal handles, hvor det måtte være nødvendigt.

Hvordan fungerer en undersøgelse af medarbejderengagement?

En undersøgelse af medarbejderengagement fungerer på den måde, at medarbejderne bliver bedt om at besvare et spørgeskema. Dette skal skræddersys individuelt til hver enkelt organisation og kan derved gennemtænkes omhyggeligt, så undersøgelsen afspejler det aktuelle arbejde og eventuelle eksterne faktorer, der måtte påvirke reaktionerne (f.eks. en global pandemi).

Nøglen til en god undersøgelse af medarbejderengagement er at holde ting enkle. En af de sidste ting, du ønsker, er at skabe en undersøgelse, der, ved første øjekast, ser skræmmende ud. De fleste mennesker i din organisation har travlt, og hvis der er mange spørgsmål, eller hvis de ser ud til at være irrelevante for organisationen, så kan det føre til færre undersøgelsessvar eller endnu værre, at processen ikke tages alvorligt. 

En typisk undersøgelse af medarbejderengagement skal være kort, fokuseret og må højst tage 15 minutter eller helst mindre at gennemføre. Spørgsmålene skal være en blanding af åbne og lukkede spørgsmål og skal give dig en blanding af kvalitative og kvantitative data, der kan bruges til at bedømme dine medarbejderes aktuelle engagementssituation. 

Thomas undersøgelse af medarbejderengagement består af 28 udsagn. Personen skal - på en 1-7 Likert skala (1 er 'aldrig' og 7 er 'altid) - angive, hvor ofte de oplever det pågældende udsagn på arbejdspladsen. De 28 spørgsmål efterfølges af to spørgsmål med fritekst-svar. Sluttelig vil personen vil blive bedt om at bekræfte flere demografiske faktorer.

Hvilken slags spørgsmål bruges i undersøgelser om medarbejderengagement?

Hvis talemåden "der er mange måder at flå en kat på" er rigtig, så bør "der er mange spørgsmål, du kan stille dine medarbejdere" også eksistere. Det er ganske vist mindre iørefaldende, men undersøgelse af medarbejderengagement kræver en del omhyggelig overvejelse. Du kan blande standardspørgsmål, der typisk findes i disse undersøgelser, med skræddersyede spørgsmål, som du har brugt tid på at sammensætte. 

Det er vigtigt at have en blanding af kvalitative og kvantitative data fra svarene, for at de kan give dig og din organisation en bedre forståelse af engagementet i din organisation. 

Typiske spørgsmål, som du kan medtage i en undersøgelse om medarbejderengagement, omfatter: 

 • Er du tilfreds med den måde, din virksomhed har forvaltet både sin forretning og sine medarbejdere på i løbet af denne tid?
 • Føler du dig inspireret til at gøre dit bedste takket være dit team?
 • Føler du, at dit team hjælper dig med at blive færdig med dit arbejde?
 • Kommunikerer din organisation tilstrækkeligt med alle sine medarbejdere?
 • Føler du, at du har nogen at tale med i din organisation, hvis du støder på vanskeligheder?
Hvorfor bruge en undersøgelse af medarbejderengagement på arbejdspladsen?

Takket være den slags undersøgelser kan man måle medarbejdernes engagement. Det er afgørende for den samlede arbejdspladskultur og succes at vide, hvordan dine teams eller en person har det. Men der er også andre fordele ved at bruge en sådan undersøgelse. 

Undersøgelser af medarbejderengagement er blevet afgørende for at give medarbejderne en platform til at give åben feedback. Det er en af de mest enkle men mest effektive måder at etablere tovejskommunikation mellem medarbejder og organisation, og samtidig tilbyde et sted, hvor medarbejderen kan give feedback til den øverste ledelse. 

En af de vigtigste konsekvenser af at gennemføre undersøgelsen bør være, at du derefter får udviklet medarbejdernes engagement. De oplysninger, du får fra undersøgelsen, giver dig mulighed for at identificere styrker og svagheder til at forbedre engagementet i din organisation. Det kan omdannes til en engagementsplan, hvor du kan fokusere på de områder i organisationen, der mest har brug for en forbedring. Når du har identificeret de nødvendige ændringer, kan du sætte deadlines og afsætte tilstrækkelige ressourcer til at forbedre medarbejdernes engagement.

Hvordan kan en undersøgelse af medarbejderengagement hjælpe med fastholdelse og udvikling af medarbejdere?

Når medarbejderne ikke er engageret på arbejdspladsen, er de mere tilbøjelige til at forlade den. Ved at opdage de problemer, der kan forårsage manglende engagement, kan du vende tendensen i personaleomsætningen. Desværre er manglende engagement ikke let løst ved bare at kaste penge i problemet (lønstigninger). Det er en kulturel ændring, der skal til. 

Fastholdelse af personale er afgørende for forretningssucces, især hvis det personale, du ansætter, er højt kvalificeret og har alle de færdigheder, der skal til, for at din organisation lykkes. Men hvis der er et kulturelt problem, der skal findes og løses, er det svært at holde fast i dit bedste personale. En rapport fra Deloitte i 2018 viste, at de gennemsnitlige omkostninger ved at rekruttere en ny medarbejder er $ 7000 (DKK 54.000). Læg dertil udgifterne til uddannelse og tiden, der bruges på at udvikle, så er det nemt at se, at din virksomhed vil blive voldsomt påvirket. 

Nogle undersøgelser viser, at meget engagerede medarbejdere er tre gange mere tilbøjelige til at blive i deres stilling og fem gange mere tilbøjelige til at tale positivt om deres arbejdsplads. Dette skaber stærkere brandreklame og personale, der arbejder for at få deres kunder til at føle sig tilfreds, hvilket øger salget og rentabiliteten. 

Hvordan kan Thomas hjælpe med medarbejderengagement?

Vores undersøgelser af medarbejderengagement hjælper organisationer med at identificere og bygge videre på styrkerne og kompetencerne i teamet eller organisationen.

Når folk er engagerede, er de mere produktive og præsterer bedre. Dette reducerer igen personaleomsætningen, forbedrer produktiviteten og effektiviteten, hvilket i sidste ende fører til bedre resultater.

Thomas Engage fastlægger niveauet af engagement i jeres organisation og identificerer strategier og forslag til initiativer til at forbedre medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet.