General Intelligence Assessment (GIA) | Thomas.co

General Intelligence Assessment (GIA)

Thomas components
Aptitude icon - white

General Intelligence Assessment (GIA)

Forudsig nøjagtigt en persons potentiale til at forstå en ny jobrolle

 • Mål mental kapacitet og problemløsningsevne
 • Udvikl jeres medarbejdere gennem træning
 • Forstå, hvor hurtigt det vil tage en medarbejder at tilpasse sig
 • Forstå, hvem der har evnerne til at drive forandring
 • Sørg for, at dine medarbejdere bliver udfordret
 • Identificer potentielle ledere
 • Bedre forudsigelse af succes i en rolle
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

General Intelligence Assessment (GIA)

Evner er blevet bredt anerkendt som den vigtigste forudsigelse af jobsucces. General Intelligence Assessment (GIA) er en kognitiv evnetest, der hjælper arbejdsgivere med at forudsige, hvor hurtigt en person vil kunne tage fat i en ny rolle eller nye arbejdsbetingelser.


Why use aptitude

Hvorfor bruge General Intelligence Assessment (GIA)?

Måling af en kandidats evner hjælper dig med at forstå, om den pågældende person hurtigt vil være i stand til at forstå kravene til rollen. Det kan give dig et indblik i, om de har kapacitet til at tilpasse sig nye udfordringer, og om de vil være egnede til at drive forandring gennem din organisation.

Denne indsigt gør det nemmere at vælge den rigtige kandidat til rollen ved at placere et objektivt filter over deres evner, uanset deres IQ-score, kvalifikationer og tidligere erfaring. Det betyder ikke, at IQ, kvalifikationer og erfaring er ubetydelige, men de er ikke de bedste til at forudsige potentiel præstation i en rolle.

Det er almindeligt anerkendt, at ikke alle udmærker sig i skolen, og at resultater fra standard nationale eksamener eller industriaccepterede tests ikke er den bedste måde at forstå en persons evner, det nødvendige udfordringsniveau til at holde dem stimuleret og engageret, eller om de vil reagere godt på udviklingsaktiviteter.

Forskning fra American Psychology Association inc. Frank L. Schmidt & John E. Hunter (1998) gennemgik 85 års forskning og fandt ud af, at højere kognitiv evne eller egnethed, som det også kaldes, målt ved Thomas evne-assessment er direkte forbundet med højere medarbejderproduktivitet og præstation i rolle.

Sådan fungerer General Intelligence Assessment (GIA)

 

General Intelligence Assessment (GIA) måler et individs mentale evner indenfor 5 nøgleområder: Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering

online tests icon

5 online deltest

 

Thomas GIA-test består af 5 onlinebaserede deltest herunder ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, sproglig forståelse og spatial visualisering.

detailed understanding icon

Detaljeret indsigt

 

Få en detaljeret forståelse af en persons mentale kapacitet og hvor hurtigt de kan forstå en ny jobrolle eller nye arbejdsbetingelser med Thomas International GIA-test.

detailed insight icon

Forstå General Intelligence begrebet

Den samlede vægtede percentil er en indikator for en ansøgers generelle intelligens, med fokus på personens træningsevne, mental proceshastighed, koncentrationsevne og potentiale for udvikling.

Aptitude_ Assessment info

Assessment information

 • Assessment type: Egnethed
 • Format: 5 assessments
 • Udfyldelsestid: 30-45 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Ingen

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas præstations-platformen

Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag uden GIA fra Thomas International. De informationer som værktøjet giver, er uvurderlige.

Simon Bastin-Mitchell
Handelschef
Aptitude_ Background & Theory 1

Baggrund & Teori

GIA, også kendt som Thomas evne-assessment, blev først udviklet som en metode til at måle intellektuelle evner og træningskapacitet indenfor de væbnede styrker i den britiske hær (rekrutteringsbatteri (BARB)). Den blev derefter udviklet af Dr. Peter Dann og har været en del af Thomas Internationals produktportefølje siden 2006.

Intelligens indeholder i sin grunddefinition både flydende og krystalliserede intelligenskomponenter:

 • Flydende intelligens (ren behandlingshastighed) - dette bruges til at løse nye problemer, bruge logik i nye situationer og identificere mønstre.
 • Krystalliseret intelligens (lærte faktorer) - Dette er evnen til at bruge lært viden og erfaring.

GIA beskæftiger sig med flydende intelligens og ser på en persons hastighed i behandlingen af information og evnen til at lære og udvikle nye færdigheder, snarere end at måle 'IQ'.

Download faktaarket for at finde ud af, hvordan Thomas evnetesten kan hjælpe dig med bedre at forstå dine medarbejderes læringshastighed og træningsevne

Aptitude format

Format

General Intelligence Assessment (GIA) består af fem onlinebaserede deltest, der behandler mentale processer som omtanke, sprogforståelse, beslutningstagning, indlæring og arbejdshukommelse.

Hver test måler en kognitiv funktion (beskrevet nedenfor):

Perceptual Speed icon

Opfattelseshastighed

Denne deltest måler, hvor god personen er til at opfatte unøjagtigheder i skriftligt materiale, tal og diagrammer, evnen til at ignorere irrelevant information, evnen til at genkende ligheder og forskelle samt fejlkontrol. Den tester hastigheden i semantisk afkodning og sammenligning.

Reasoning icon

Ræsonnement

Denne deltest måler evnen til at foretage konklusioner, evnen til at ræsonnere ud fra givne informationer og til at drage korrekte konklusioner. Denne test vurderer individets evne til at bevare information i korttidshukommelsen og løse problemer.

Numerical Reasoning Icon

Talhastighed og nøjagtighed

Dette er en test af numerisk manipulation og et mål for grundlæggende numerisk ræsonnementsevne. Det måler, i hvor høj grad en person kan arbejde komfortabelt med kvantitative koncepter.

Spatial Visualisation Icon

Spatial visualisering

Denne test måler evnen til at skabe og manipulere mentale billeder af objekter. Denne test korrelerer med test af mekanisk ræsonnement og vurderer en persons evne til at bruge mentale visualiseringsevner til at sammenligne former. Det vedrører evnen til at arbejde i miljøer, hvor visualiseringsfærdigheder er nødvendige for at forstå og udføre opgaver.

Word Meaning icon

Sproglig forståelse

Denne test vurderer ordkendskab og ordforråd. Den vurderer forståelsen af et stort antal ord fra forskellige dele af tale og evnen til at identificere de ord, der har lignende eller modsatte betydninger. Den vurderer evnen til at arbejde i miljøer, hvor der kræves en klar forståelse af skriftlige eller mundtlige instruktioner.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

GIA har undergået omfattende videnskabelig testning for at fastlægge reliabilitet og validitet som en psykologisk konstruktion. Undersøgelser har påvist, at GIA er et konsistent og validt mål for en persons træningsevne eller træningskapacitet.

GIA er registreret i British Psychological Society (BPS), efter at den blev auditeret på baggrund af de tekniske kriterier, der er fastlagt af the European Standing Committee on Tests and Testing, part of the European Federation of Psychologists' Associations.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

General Intelligence Assessment (GIA)?

General Intelligence Assessment (GIA) er en evnetest (eller opfattelseshastighedstest), der hjælper arbejdsgivere med at forudsige, hvor hurtigt en person vil kunne tilpasse sig en ny jobrolle eller nye arbejdsbetingelser.

Hvordan fungerer GIA?

GIA er et onlinebaseret testbatteri, der måler et individs kognitive funktion på fem områder: Ræsonnement, Opfattelsesevne/hastighed, Talhastighed & nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering.

En GIA testcore bestemmes ud fra vægtning mellem både hastighed og nøjagtighed i svarene og sammenlignes derefter med en normgruppe. På den måde kan det vurderes, om et scoringsniveau er lavere, højere eller på linje med størstedelen af en befolkningsgruppe.

Hvad er fordelene for en organisation ved at anvende GIA?

GIA testen er en samlet vurdering af testpersonens generelle intelligens og giver indsigt i, hvor effektivt personen vil reagere på træning, personens mentale proceshastighed, koncentrationsevne og potentiale.

Derfor kan GIA hjælpe med at besvare spørgsmål som f.eks.; 'Har jeres medarbejdere evnen til at tænke, imens de handler?', 'Kan de klare de mentale krav, der stilles i jobbet?', 'Er de gode problemløsere?' og 'Hvor hurtigt kan de lære nye opgaver og arbejdsmetoder?'.