General Intelligence Assessment (GIA)

De GIA biedt een nauwkeurige voorspelling van iemands capaciteit om een nieuwe functie of structuur te begrijpen. Daarmee kun je hoogvliegers identificeren en krijg je de tools in handen om te begrijpen hoe je hen kunt ontwikkelen.

General Intelligence Assessment (GIA)

De GIA biedt een nauwkeurige voorspelling van iemands capaciteit om een nieuwe functie of structuur te begrijpen. Daarmee kun je hoogvliegers identificeren en krijg je de tools in handen om te begrijpen hoe je hen kunt ontwikkelen.

  • Meet mentale capaciteit, inclusief probleemoplossingsvermogen
  • Begrijp hoe mensen zich door middel van training kunnen ontwikkelen
  • Begrijp hoe snel een medewerker zich kan aanpassen
  • Begrijp wie de vaardigheden heeft om veranderingen in gang te kunnen zetten
  • Zorg ervoor dat je mensen voldoende worden uitgedaagd
  • Identificeer potentiële leiders

Hoe werkt het

Een General Intelligence Assessment (GIA) meet het leervermogen van een persoon op 5 belangrijke gebieden: redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht

5 online assessments

De GIA bestaat uit vijf online tests, waaronder redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

Gedetailleerd inzicht

Verkrijg een gedetailleerd inzicht in iemands mentale capaciteiten en hoe snel hij of zij een nieuwe functie of nieuwe structuur kan begrijpen.

Inzicht in algemene intelligentie

Het totale percentiel is een schatting van de algemene intelligentie van een kandidaat, waarbij de nadruk ligt op zijn of haar reactie op training, de mentale verwerkingssnelheid, concentratie en het fasttrackpotentieel.

General Intelligence Assessment Report

Beoordeling informatie

Assessmenttype: Leervermogen/geschiktheid

Vorm: 5 assessments

Beschikbaarheid: Meer dan 25 talen

Tijd om te voltooien:

Vereiste training: GIA-accreditatie

Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op technische criteria die vastgesteld zijn door de Europese Federatie van de Psychologists' Associations

Achtergrond en theorie

GIA is oorspronkelijk ontwikkeld om de bewuste intellectuele vermogens en het leervermogen van de Britse strijdkrachten te meten en stond bekend als de British Army Recruitment Battery (BARB). Dit werd daarna verder ontwikkeld door dr. Peter Dann en maakt sinds 2006 deel uit van het Thomas-pakket.

Intelligentie kan worden gedefinieerd als het hebben van fluïde en uitgekristalliseerde componenten:

- Fluïde intelligentie (pure verwerkingssnelheid) - wordt gebruikt om nieuwe problemen op te lossen, logica toe te passen in nieuwe situaties en patronen te identificeren.

- Uitgekristalliseerde intelligentie (wat geleerd is) - het vermogen om geleerde kennis en ervaring in te zetten.

In plaats van het IQ te meten, houdt de GIA zich bezig met fluïde intelligentie en kijkt het naar de snelheid van informatieverwerking en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Thomas International General Intelligence Assessment

Thomas International HTPI behavioural assessment

Vorm

De General Intelligence Assessment bestaat uit vijf online tests die gebaseerd zijn op processen zoals nadenken, taal, besluitvorming, leren en geheugen.

Elke test meet een andere cognitieve functie:

Perceptiesnelheid – meet het opmerken van onnauwkeurigheden in geschreven materiaal, cijfers en schema's, het vermogen om irrelevante informatie te negeren en overeenkomsten en verschillen te herkennen.

- Redeneren – meet het vermogen om op basis van aangeleverde informatie de juiste conclusies te trekken. Het beoordeelt het vermogen van een persoon om informatie in het kortetermijngeheugen vast te houden en problemen op te lossen.

- Cijfersnelheid en -accuratesse – meet het fundamentele numerieke vermogen. Het meet in hoeverre iemand gemakkelijk met kwantitatieve concepten kan werken.

- Ruimtelijk inzicht – meet het vermogen om beelden van objecten te creëren en verwerken. Het heeft betrekking op het vermogen om te werken in een omgeving waarin visualisatievaardigheden vereist zijn om taken te begrijpen en uit te voeren.

- Woordbetekenis – beoordeelt woordkennis en woordenschat. Daarvoor wordt gekeken naar het begrip van een groot aantal verschillende woorden en wordt het vermogen getest om woorden met dezelfde of tegenovergestelde betekenis te herkennen. De individuele score wordt bepaald door de snelheid en de nauwkeurigheid waarmee wordt geantwoord. Deze score wordt vervolgens vergeleken met een normgroep om te bepalen of de score lager, hoger of in lijn met de meerderheid van die groep is.


 

Vraag een demo aan