Ben je klaar voor de terugkeer? 5 uitdagingen waar je organisatie mee te maken krijgt in de nasleep van COVID-19 | Thomas.co

Terwijl de lockdown regelgeving begint te versoepelen, en bedrijven zich opnieuw willen opbouwen, wordt één ding duidelijk: de arbeidswereld zoals we die kennen is veranderd, misschien wel voor altijd. Dus als de wereld probeert terug te keren naar een zekere mate van normaliteit, zullen leiders de strategie van hun organisatie moeten aanpassen voor het leven na de lockdown - en dat is geen gemakkelijke taak. Wederopbouw gaat immers niet zomaar van de ene op de andere dag.

Het is niet alleen de aanpassing van het budget en de veranderende verwachtingen van de klant waar je bedrijf mee te maken krijgt. Met minder werknemers, nieuwe vaardigheidseisen, meer werken op afstand en beperkte face-to-face interacties in de nabije toekomst, zal alles, van de bedrijfsvoering tot het personeelsmanagement, moeten evolueren.

HR-teams, leiderschapsteams en people managers moeten zich richten op het welzijn van de medewerkers. Je moet rekening houden met de uitdagingen op het gebied van betrokkenheid en motivatie van je medewerkers. Verandering brengt vaak conflicten met zich mee en veel medewerkers zullen moeite hebben om zich aan te passen aan de huidige snelheid van veranderingen en aanpassingen die van hen worden verlangd.

Het is waarschijnlijk dat de recente veranderingen ook hebben geleid tot wijzigingen in het bedrijfsmodel en ondersteunende infrastructuur, die op hun beurt aanzienlijke capaciteitshiaten aan het licht kunnen hebben gebracht. Het herplaatsen of werven van de juiste medewerkers en skillsets in jouw geherstructureerde teams om deze lacunes aan te pakken, zal van zeer groot belang zijn en zal snel moeten worden uitgevoerd, op afstand en met succes. Alleen met de juiste mensen in de juiste functies zul je in staat zijn om de bedrijfsprestaties met vertrouwen op te bouwen en te vernieuwen.

Uiteindelijk zal het leiderschap zich moeten aanpassen en snel moeten reageren op deze veranderende behoeften, maar vooral je mensen zullen het kloppende hart van je herstel zijn en het uiteindelijke succes bepalen. Een focus op effectieve communicatie, transparantie over de vereiste veranderingen, ondersteuning van terugkerende medewerkers en het snel vaststellen van de juiste (nieuwe) vaardigheden in je organisatie, is van het grootste belang als je terugkeert, je organisatie heropbouwt en vernieuwt om te floreren terwijl de economie zich hervormt.

In deze blog kijken we naar de vijf grootste uitdagingen waar je organisatie waarschijnlijk mee te maken krijgt:

1. Operationele veerkracht

Operationele veerkracht is het vermogen om operationele schokken te weerstaan en het blijven leveren van je core-business aanbod. De overgang van het beheer van een crisis naar een aangepaste versie van business as usual kan een uitdaging zijn. Medewerkers moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat het leiderschap van de onderneming hen en de organisatie op het juiste moment in de juiste richting stuurt en dat ze de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers voor ogen hebben.

Het reactiveren van de bedrijfsvoering betekent het reactiveren van je personeel. Het identificeren en prioriteren van de medewerkers die terugkeren van verlof of werk vanuit huis en vervolgens het op een transparante en eerlijke manier communiceren van beslissingen en achterliggende redenen is van groot belang tijdens elke periode van verandering. Voor de meerderheid van de bedrijven zal dit betekenen dat werken op afstand onderdeel van de nieuwe norm wordt. Daarom is het essentieel om de nodige stappen te ondernemen om het werken op afstand effectief te beheren, niet alleen tijdens de crisis maar ook op de lange termijn.

Sommige processen zullen moeten veranderen of stoppen, en nieuwe processen zullen moeten worden ingevoerd. De rollen zijn de afgelopen weken waarschijnlijk gewijzigd en zullen opnieuw worden aangepast als bedrijven hun activiteiten weer opvoeren. Dit zal de aandacht vestigen op lacunes in de capaciteit en de noodzaak om de vaardigheden van de werknemers verder te ontwikkelen. Het identificeren en aanpakken van deze hiaten zal van cruciaal belang zijn om teams snel productiever te maken.

Lees onze blog Communiceren op afstand: Hoe zorg je ervoor dat werken op afstand het beste werkt voor je organisatie?.

2. Snelle en externe recruitment

Om de lacunes in de capaciteit op te vullen en je teams zo productief mogelijk te maken, zal het nodig zijn om snel nieuwe mensen te werven, op afstand en met vertrouwen.

Al voor de COVID-19-crisis nam de digitale recruitment toe in populariteit. Volgens een recent onderzoek, heeft 70% van de managers met succes nieuwe mensen geworven via social media..

En in het kielzog van de pandemie zullen er steeds meer bedrijven die richting opgaan. Met sociale afstandsmaatregelen en werken op afstand zullen de face-to-face interacties waarschijnlijk beperkt blijven. Maar hoewel recruitment via social media een nuttig instrument is, moet je het wel effectief weten te gebruiken.

Je moet ervoor zorgen dat je digitale recruitment doelgericht, strategisch en vooral menselijk is. Bedrijfsoverstijgende samenwerking tussen recruiters, managers die aan het werven zijn en marketeers zal essentieel zijn voor het creëren van boeiende content die zal helpen om je talentenpool te laten groeien. Werving op afstand moet worden ondersteund door een uitgebreide technologie voor het beoordelen van kandidaten om echt inzicht te krijgen in het gedrag, de capaciteiten en de geschiktheid buiten het cv om en om te begrijpen of ze bij het team passen.

Ready to return-Quote-1 Dutch

Met de extra complicatie van het werven zonder de kandidaten mogelijk persoonlijk te ontmoeten, moet je in staat zijn om een robuust proces te creëren dat de andere 84% dekt, die niet in het cv zijn opgenomen. Een factor die wel in het voordeel van werkgevers werkt, is dat je nu uit een bredere, nationale talentenpool kunt putten, en niet alleen regionaal/lokaal, aangezien werken op afstand als meer maatschappelijk verantwoord wordt gezien en inmiddels bewezen effectief is.

De kosten van een verkeerde beslissing bij het werven zijn nog nooit zo hoog geweest. In de afgelopen tijd hebben landen in Azië capaciteitshiaten aangepakt door gebruik te maken van contractanten om het risico van het nemen van een verkeerde beslissing te beperken, maar met een grondig wervingsproces dat wordt ondersteund door de wetenschap, kun je met vertrouwen nieuwe medewerkers werven.

Lees onze blog over de Hoge kosten bij het selecteren van een mismatch.

3. Meer personeelsconflicten

Schattingen van HMRC suggereren dat bijna 6,3 miljoen Britten met tijdelijk verlof zijn, of op non-actief zijn gezet.. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zijn meer dan vier op de vijf mensen, 81%, van de wereldwijde beroepsbevolking van 3,3 miljard mensen momenteel getroffen door volledige of gedeeltelijke sluiting van de werkplek.

En als de medewerkers weer zullen beginnen met een herstart na een tijdelijk verlof, ontslag of gedeeltelijke sluiting, zal de overgang naar het normale arbeidsleven waarschijnlijk niet helemaal soepel verlopen. Verandering brengt vaak conflicten met zich mee, en sommige werknemers kunnen veel moeite hebben met het idee vervangbaar te zijn.

Intussen kan het zijn dat er nieuwe conflicten ontstaan door mensen die terugkeren naar banen die tijdelijk door iemand anders zijn opgepakt.

Het is dus belangrijker dan ooit om proactief te investeren in methoden om conflicten op te lossen. Het vermogen om een zwaar gesprek succesvol aan te gaan komt voort uit onze emotionele intelligentie; hoe bewust zijn we van onze eigen emoties en ons vermogen om ze te beheersen en op een gepaste manier uit te drukken; gekoppeld aan het vermogen om emoties in anderen te herkennen en er niet negatief op te reageren. Inzicht in de emotionele intelligentie vergroot het niveau van zelfbewustzijn, in combinatie met de wens om bedrevener te worden in het managen van onze eigen en andermans emoties, is zeker zijn tijdsinvestering meer dan waard.

4. Medewerkersbetrokkenheid & motivatie

In tijden van onzekerheid zullen medewerkers die zich geïsoleerd voelen - of ze nu op afstand werken of met tijdelijk verlof zijn - minder gemotiveerd, betrokken en productief zijn.

Na een terugkeer naar meer normale werkomstandigheden moet je beoordelen hoe je tijdens de crisis met je team hebt gecommuniceerd. Bedrijven die een actief communicatieplan met hoogwaardige interacties gevoerd hebben zullen vertrouwen hebben opgebouwd met hun medewerkers, wat zorgt voor een hoger niveau van betrokkenheid. Degenen die dat niet hebben gedaan, zullen waarschijnlijk weer onderaan moeten beginnen met opbouwen.

Ready to return-Quote-2 Dutch

Bovendien gedijen sommige mensen in een afgelegen werkomgeving, terwijl anderen moeite lijken te hebben om gemotiveerd te blijven. Inzicht in individuele verschillen kan managers en teamleden helpen om elkaar betrokken, enthousiast en gefocust te houden als ze vanuit huis werken. Volgens Ian MacRae, test auteur van de High Potential Trait Indicator (HPTI) en Head of Workplace Psychology bij Clear Review, "als we individuen effectief aansturen en onze managementstrategieën afstemmen op hun behoeften, heeft werken op afstand het potentieel om de betrokkenheid van de werknemers en de prestaties te stimuleren". Door ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om op afstand te werken en door strategieën te creëren om zich aan te passen aan onzekere situaties, kan dit helpen bij de betrokkenheid en motivatie van werknemers.

Een manier om vooruit te komen is het zoeken naar leiders met een hogere emotionele intelligentie. Empathie, compassie en grote interpersoonlijke vaardigheden zijn op dit moment heel belangrijk. Door deze kwaliteiten in leiders te ontwikkelen, verhoog je de samenwerking en, uiteindelijk, de betrokkenheid van het personeel.

Lees onze blog Zijn medewerkers van emotioneel intelligente leiders meer betrokken?

5. Commerciële veerkracht

Commerciële veerkracht is het vermogen om in te spelen op de veranderende markt en de druk van de consument. Het gedrag van de klant is veranderd op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien. De vraag naar producten en diensten is veranderd en dat geldt ook voor de manier waarop je medewerkers daarop reageren. Het vastleggen, begrijpen en tegemoetkomen aan de verandering in het gedrag en de eisen van klanten in deze onzeker tijden, zal een uitdaging zijn, en je moet ervoor zorgen dat je personeel getraind is in het begrijpen en interpreteren van deze veranderingen. Het creëren van menselijke connecties is echt een uitdaging met het beperken van persoonlijke ontmoetingen, dus hoe train je je personeel ontwikkelen om toch deze connecties te creëren?

Zorg ervoor dat je goed presterende teams en individuen hebt. Een breed scala aan talenten en vaardigheden gecombineerd met een aantal innovatieve denkers, met eigen ideeën en suggesties, kunnen veel effectiever zijn. Om een goed presterend team te ontwikkelen, is open communicatie noodzakelijk, samen met duidelijke doelstellingen en mogelijkheden voor ontwikkeling. Ken je de sterke punten van elke persoon binnen het team en wat hij of zij kan verbeteren? Om competitief te blijven, moet je snel en met vertrouwen kunnen reageren op veranderingen, met behoud van effectieve communicatie tussen medewerkers en klanten. De sleutel daartoe? Ontwikkel een strategie voor verandermanagement waarin je mensen centraal staan.

Conclusie

In deze wereld van het nieuwe werken is het moeilijk te zien waar en wanneer het volgende obstakel zal zijn. We leven in een tijd van ongekende veranderingen en onzekerheden en het zal zeker niet eenvoudig zijn om je team er snel doorheen te trekken.

Dus hoe ga je om met de overgang naar het werken na lockdown?

We kunnen er niet omheen - de COVID-19-crisis zal een grote invloed hebben op onze manier van werken. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Als je deze uitdagingen aanpakt, kun je nieuwe efficiënties, nieuwe niveaus van samenwerking en nieuwe groei ontwikkelen.

Dus, wat zijn de beste manieren om met de overgang om te gaan? Spreek vandaag nog met een van onze experts om te begrijpen hoe onze oplossingen voor het beoordelen van talent al bijdragen aan de huidige uitdagingen op het gebied van werken op afstand, verandermanagement, conflictoplossing en efficiënte en snelle recruitment.

En bekijk binnenkort onze volgende blog, waarin we praktisch advies en deskundige tips zullen geven voor het beheer van de veranderingen die nodig zijn om te navigeren door de kalmte van de storm.