Personlighedstest på arbejdspladsen

At forstå et individs personlighed giver værdifuld indsigt i deres tilgang til løsning af hverdagens opgaver og hvorvidt deres styrker også kan blive deres svaghed - såkaldte derailers.

Personlighedstest på arbejdspladsen

At forstå et individs personlighed giver værdifuld indsigt i deres tilgang til løsning af hverdagens opgaver og hvorvidt deres styrker også kan blive deres svaghed - såkaldte derailers.

 • Opret og understøt lederudviklingsplaner
 • Øget medarbejderengagement ved at skabe stærkt lederskab
 • Fasthold medarbejdere ved at udvikle deres kompetencer, så de kan varetage mere ansvarsfulde roller
 • Velunderbygget succession planning
 • Tilføj sikkerhed til rekruttering af nyuddannede
 • Boost teamwork blandt ledere
 

Anmod om en demo


HPTI video thumbnail V2

Thomas Internationals erhvervspsykologiske persontestprogrammer

Hvordan ved du, hvem der er bedst egnet til en bestemt jobrolle eller stilling? Thomas High Potential Trait Indicator (HPTI) hjælper med at identificere lederpotentiale ved at analysere de dybereliggende personlighedstræk.

Format for vores personlighedstest for arbejdspladsen

Udvikl dine medarbejders styrker for at sikre, at de når deres fulde potentiale i den jobrolle, der matcher deres kompetencer - med Thomas' High Potential Trait Indicator (HPTI).

Assessment - nemt og enkelt

HPTI er en enkel og nem assessment, som giver dig en omfattende rapport om testpersonens lederpotentiale.

Detaljerede rapporter

Brug HPTI til at forstå, hvordan forskellige personligheder matcher med en bestemt funktion eller rolle. Brug denne viden til at udvikle deres styrker og identificere områder, der kan forbedres.

Ingen gode eller dårlige svar

I HPTI fortolker man ikke en høj score som bedre. Pointen er, at hver af dine scoringsniveauer indikerer en foretrukken ledelsesstil og blot fordi din score ligger uden for det typiske område, betyder det ikke, at du ikke kan lede andre. Det handler om den kontekst, som du skal lede i.

High Potential Trait Indicator Report

Assessment information

Type: Ledelse

Format: 78 spørgsmål

Tidsforbrug: 8 minutter

Træning: HPTI certificering

Validering: HPTI har været genstand for omfattende validering og er designet til anvendelse på arbejdspladsen og bygger efter psykometrisk forskning, avancerede statistiske metoder og med flere tusinde deltagende personer.

HPTi har hjulpet vores både dygtige og erfarne medarbejdere med at skabe større klarhed om karrieremål, karriereretning, og uddannelsesplaner, der understøtter en effektiv udvikling.

- Michela Deegan, Learning and Development Manager
Johnsons_Logo_Sml

HPTi har hjulpet vores både dygtige og erfarne medarbejdere med at skabe større klarhed om karrieremål, karriereretning, og uddannelsesplaner, der understøtter en effektiv udvikling.

- Michela Deegan, Learning and Development Manager
Johnsons_Logo_Sml

HPTi har hjulpet vores både dygtige og erfarne medarbejdere med at skabe større klarhed om karrieremål, karriereretning, og uddannelsesplaner, der understøtter en effektiv udvikling.

- Michela Deegan, Learning and Development Manager
Johnsons_Logo_Sml

Baggrund & Teori

High Potential Trait Indicator (HPTI) blev udviklet af Ian MacRae og Adrian Furnham i 2006.

HPTI er designet ud fra en 'optimalitetsmodel', der tager videnskabelig udgangspunkt i at visse personlighedstræk skal være tilstede i en vis mængde, for at ledelse udføres bedst muligt og naturligvis baseret på kravene til en bestemt jobrolle eller stilling, herunder ledelsesroller.

HPTI måler 6 fundamentale personlighedstræk; samvittighedsfuldhed, emotionel robusthed/resiliens, åbenhed overfor nyt, risikovillighed, håndtering af kompleksitet og konkurrencemindedhed.

En persons svarmønster reflekteres som en position på et kontinuum for hver af de 6 træk, og inddeles i følgende kategorier; Lavt, Moderat, Optimalt, Ekstremt. For meget eller for lidt af et personlighedstræk indebærer såvel fordele som ulemper. Visse scoringsniveauer kan indikere et stort potentiale for succes, men der er også scoringsniveauer, som kan indikere potentiel risiko for, at en ellers succesfuld person kan fejle, fordi personen overfokuserer på bestemte personlighedstræk (benævnes derailment).

HPTI Theory

Hpti new look assessment on laptop and mobile

Format for Thomas HPTI

Thomas HPTI er baseret på et selvrapportende spørgeskema. Testpersonen præsenteres for 78 udsagn og bliver bedt om at angive graden af enighed for hvert udsagn på en 1-7 Likert skala (1 'er meget uenig' til 7 'er meget enig). HPTI tager kun 15 minutter at gennemføre.

Hpti new look assessment on laptop and mobile

Reliabilitet & Validitet

HPTI er udviklet over en årrække i samarbejde med eksperter og fagfolk gennem diverse forskningsprogrammer og i samarbejde med forskere ved University College London og High Potential Psychology Ltd.

HPTI har været genstand for omfattende validering, er designet til anvendelse på arbejdspladsen og bygger på psykometrisk forskning, avancerede statistiske metoder og med flere tusinde deltagende personer.

Thomas International accredited research driven personality tests

Tilslut jer de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne for at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er personlighedstest for arbejdspladsen egentlig?

  Personlighedstest for arbejdspladsen anvendes af arbejdsgivere til at hjælpe med at finde den rette person til rette job. Det er afgørende at finde de personlige karaktertræk, som er bedst egnede til en bestemt jobrolle og afgøre, om de vil kunne blive en succes i rollen.

  Thomas High Potential Trait Indicator (HPTI) giver dig uvurderlig indsigt i, hvordan medarbejdere tilgår arbejdsopgaverne og hjælper med at identificere lederpotentiale gennem afdækning af en persons dybere personlighedstræk.

 • Hvad er fordelene ved at anvende personlighedstestning på arbejdspladsen?

  Hvis en medarbejder er placeret i en jobrolle, som ikke matcher hans eller hendes grundlæggende adfærdsstil og personlighed, vil det oftest føre til et lavere engagement. Lavt medarbejderengagement kan være ødelæggende for organisationskulturen og føre til større udskiftning af medarbejdere samt øgede omkostninger til at ansætte nye.

  Erhvervspsykologiske personlighedstest forsyner arbejdsgivere med data til at tage de rigtige beslutninger. En personlighedstest leveres typisk online og kan derfor gennemføres og behandles hurtigt, hvilket giver organisationer en unik mulighed for at afkorte rekrutteringsforløbet.

  På bare 15 minutter kan Thomas HPTI High Potential Trait Indicator indikere potentiale for at lykkes eller identificere personlige egenskaber, der kan være en hindring for succes for personen.

 • Hvordan vurderes ledelsespotentialet?

  Der er flere måder, hvorpå arbejdsgivere kan afdække, om en person rent faktisk har flair og evner til at lede andre. Historisk set har mange organisationer tildelt en person et ledelsesansvar, givet dem ansvar for et mindre eller større antal medarbejdere og derefter overladt dem til selv at finde ud af resten.

  I stigende grad er organisationer blevet mere opmærksomme på risikoen ved at gøre dette og vender sig mod systematiske metoder, f.eks. psykometriske værktøjer, der kan hjælpe med at afdække, hvem som har det bedste ledelsespotentiale til en aktuel ledelsesrolle.

  Thomas HPTI High Potential Trait Indicator hjælper med at identificere ledelsespotentialet ved at analysere bestemte personlighedstræk og giver et indblik i, hvor velegnet en person kan være til en given jobrolle eller stilling.

  Emotionel intelligens (evnen til at forstå egne og andres følelser) er også blevet fastlagt som vigtige succeskriterier, for at kunne udnytte det fulde ledelsespotentiale og betragtes i dag som en nøglekomponent i effektivt lederskab.

  Thomas TEIQue Trait Emotional Intelligence Questionnaire giver jer mulighed for at forstå jeres medarbejderes emotionelle funktionsmåde og kan hjælpe med at udvikle jeres fremtidige ledere.