De 4 forskellige personlighedstyper | Thomas.co

Udviklingen af teorien om personlighedstyper har en lang historie bag sig. Uanset om det er fra Sigmund Freuds værker til Carl Jung og videre frem, har forståelsen af et individs personlighed længe været en fascination for mange inden for psykologi og samfundsvidenskab.

Med teknologiens fremskridt, men især forskning med kritisk analyse og tænkning, har psykologer defineret fire forskellige personlighedstyper; A, B, C og D.

I denne guide vil vi se nærmere på disse forskellige personlighedstyper, teorierne bag hver enkelt type, få en bedre forståelse af dem og vise, hvordan Thomas International kan hjælpe dig med at bruge videnskabeligt validerede assessmentværktøjer til at ansætte de rigtige kandidater og lede jeres nuværende medarbejdere mere effektivt.

Teorier om personlighedstyper

I årenes løb har du måske hørt om flere personlighedsteorier og -tests. Fælles for dem er, at de alle forsøger at forstå, hvad der motiverer, kontrollerer og styrer disse personer. Kort sagt, jo bedre vi danner os et billede af de forskellige personligheder, jo bedre forstår vi os selv og andre.

Mens de i indledningen nævnte psykologer har givet os indsigt i de forskellige personlighedstyper, er det en mangeårig historik og forskning, der ligger til grund for de senere klassifikationer, især når det gælder A, B, C og D personlighed.

Historien om disse personlighedstyper stammer fra to kardiologer, Friedman og Rosenman, som ved et tilfælde opdagede type A-adfærd, da de havde brug for at få ompolstret deres stole i venteværelset - noget tidligere end forventet.

Polstringsfirmaet bemærkede, at stolene var slidt ned på en usædvanlig måde: "Der er noget anderledes ved dine patienter, jeg har aldrig set nogen slide på stolene på denne måde."

Stolene i lægernes venteværelser havde ikke samme slitage, især ikke på kanten af sæderne og på armlænene. Mens lægerne i første omgang afviste bemærkningen, var det først fem år senere, at de fik en mistanke og påbegyndte deres formelle forskning.

Friedman og Rosenman (1976) betegnede denne adfærd som type A-personlighed.

På det mest grundlæggende niveau viste undersøgelserne, at type A-personligheder har et meget højere stressniveau og større risiko for hjertesygdomme og højt blodtryk end type B-personligheder - som tilsyneladende har de modsatte egenskaber. Type A-personligheder har visse træk, som kunne betyde, at de sidder mere uroligt på stolene, som vi omtalte ovenfor - se mere om dette nedenfor.

Vi vil nu se nærmere på de forskellige personlighedstyper.

Forståelse af de fire forskellige personlighedstyper

Det er vigtigt at forstå, at alle individer kan kategoriseres ud fra den adfærd og de personlighedstræk, de udviser. Der findes masser af forskellige personlighedstests, som man kan udføre, men den, vi vil koncentrere os om, tager udgangspunkt i personlighedstype A, B, C og D.

I disse personlighedstyper kan alle grupperes i de fire kategorier, men de er ikke udelukkende grupperet i én kategori eller type. Det skyldes, at alle vil udvise mere dominerende personlighedstræk fra en af typerne, men også indeholde elementer fra en anden type.

Denne personlighedstypologi kan bl.a. anvendes til at forstå en jobkandidats personlighed. Lige fra at identificere personer, der er mere tilbøjelige til at være bedre holdspillere, til personer med egenskaber, der er indstillet på at lede og motivere, kan ansættende ledere bruge disse personlighedstests til at skabe et team med et mere afbalanceret miljø og endda ​​forbedre fastholdelsen​​.

Som nævnt er disse tests indikatorer for personlighedstyper. De kan ikke indplacere dig i udelukkende den ene eller den anden kategori. Ethvert individ vil typisk, i varierende grad, kunne karakteriseres ved træk fra hver typekategori, idet det er sjældent, at man finder mennesker, der kun passer ind i en enkelt type. Hvis du allerede er kunde eller kender til begreberne DISC, så vil du kunne genkende personlighedstyperne.

Vi vil nu se nærmere på de forskellige personlighedstyper og fremhæve nogle af de vigtigste egenskaber ved hvert enkelt typebogstav.

Type A-personlighed

Type A-personlighed​​ er en "stræber" type. De har meget høje standarder, er meget konkurrencemindede, elsker at sætte sig mål og elsker at nå så mange mål som muligt.

En type A-personlighed vil dog ikke kæmpe så meget, når tingene går galt, kun når tingene går godt. Selv hvis resultatet er positivt eller meget godt, vil de gerne gøre det igen, fordi de mener, at det kan gøres bedre.

Type A-personligheden kan, under visse rammer, være en effektiv ledertype.

Type A-personligheden er målrettet, energisk, risikovillig og arbejder godt under pres og vil ofte vise sig at være meget flittige og hårdtarbejdende medarbejdere og ledere. Nogle gange er de for hårdtarbejdende og kan have tendens til at være for afhængige af arbejdet. De bliver så længe som muligt for at sikre, at arbejdet bliver udført efter deres høje standarder. De arbejder ofte hellere alene end sammen i teams. Begrænsninger i udfoldelsesmulighederne vil have en kraftig negativ effektiv på engagement og motivation.

Du vil se mange type A-personligheder i lederstillinger - eller som forsøger at komme dertil - og også i iværksætterroller.

Personlighed af type B

Type B-personlighed​ er den afslappede personlighedstype. Det er mennesker, der generelt er meget jordnære og imødekommende af natur.

De elsker at være sammen med andre mennesker og elsker at være i centrum for opmærksomheden. Deres grundlæggende behov er at være vellidt af alle. At blive rost eller anerkendt er nøglen til at forstå deres personlighed.

Type B-personligheden kan også kaldes den sociale type; en netværker.

En type B-personlighed er relationsorienteret, udadvendt og entusiastisk og en person, der elsker opmærksomhed omkring sig selv - ikke for at prale, men for at fremstå centralt og accepteret. Det er en drivkraft for dem at gøre et godt indtryk og have viden om mange ting. Offentlig kritik kan være demoraliserende for personen, da den opfattes som et personligt angreb og ikke blot som en delvis uenighed eller et partsindlæg.

På arbejdspladsen er det typisk dem, der skaber relationer, bidrager til at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor forskellige personlighedstyper trives og er gode til at omsætte idéer til brugbare løsninger.

Personlighed af type C

Personlighedstype C​​ er typen, der fokuserer på detaljer og kvalitet. De trives i kontrollerede og stabile miljøer.

Denne personlighedstype viser sine karakteristika ved at være præcis, rationel og anvende logik i alt, hvad de gør. At fokusere på logik frem for på følelser er et naturligt dominerende træk hos denne type. De forcerer sjældent tempoet eller skaber dramatik, faktisk bryder de sig ikke om det, fordi de vil have fakta og data at vurdere ud fra.

Personlighedstype C kan også karakteriseres om Tænkeren.

Denne omhyggelige, strukturerede og eftertænksomme personlighedstype er detaljeorienteret, logisk og forberedt, og er god i situationer, hvor alt skal analyseres, før der tages stilling. De kan lide at kontrollere tingene og andres arbejde, hvilket kan opfattes som et mindre hensigtsmæssigt aspekt af dette personlighedstræk. Det kan være typer, der er vanskelige at udfordre med modstridende ideer, tanker eller spørgsmål, da de foretrækker at fortolke alt med udgangspunkt i de informationer, de har foran sig.

I en arbejdsmæssig kontekst er de omhyggelige med de oplysninger og data, som de har til rådighed. Du vil ofte se type C-personligheder i stillinger inden for f.eks. videnskab, medicin og jura.

Personlighed af type D

​Personlighedstype D​ er den mere eksistentialistiske type. De er rolige og fattede på overfladen, nyder at have overblik og søger mod stabile betingelser, så længe som muligt.

De er hårdtarbejdende af natur, og de er ligesom type B meget behagelige mennesker, men de vil gerne have bekræftet, at der er brug for dem og deres arbejde, frem for at blot at blive bekræftet for den, de er. De har brug for en følelse af sikkerhed og mener, at det kan være risikofyldt at foretage pludselige forandringer, der dermed kan gå ud over balancen i deres livsmønster.

Personlighedstype D kan også være kendt som Supporteren.

Denne meget velorganiserede personlighed er opgaveorienteret, stabiliserende og forsigtig og er en person, der opfattes som en støtte i organisationen. En støtteperson i den forstand, at vedkommende hjælper andre og udviser forståelse, medfølelse, omtanke og omsorg. De har brug for at føle sig som en del af teamet, hvor de ofte fungerer som den faste understøttende faktor, der hjælper andre til at opnå resultater og aldrig giver op med hensyn til opgaven eller organisationen. Hvis denne person er leder, vil det også karakterisere ledelsesstilen.

I et arbejdsmiljø er de meget effektive i udførelse af gentagne/​repetitive opgaver, også på højt niveau i organisationen. Faktisk nyder de, at tingene ikke varierer for meget, fordi pludselige forandringer kan være en kilde til bekymring. De er også meget gode til at være opmærksomme på detaljer, hvilket gør dem til velegnede kandidater, når der er brug for stabilitet i jobrollen.

Sådan måler Thomas' assessments personlighed på jobbet

Thomas' ​​assessments​ kan bruges til at vurdere og forstå en kandidats eller medarbejders personlighedstype og personlighed i bredere forstand.

High Potential Trait Indicator (HPTI), er baseret på den globalt anerkendt psykologiske personlighedsteori "Big 5".HPTI er dog lidt mere, idet dette værktøj vurdererseks kerneegenskaber (Samvittighedsfuldhed, Emotionel robusthed/​resiliens, Åbenhed over for nyt, Risikovillighed, Håndtering af kompleksitet og Konkurrencemindedhed),der hjælper digmed at identificere den bedste kandidat til en given stilling og identificere ledelsespotentiale, hvilket giver dig mere sikkerhed i dine rekrutteringer.

Derudover hjælper Thomas PPA ​​Adfærdsanalyse​​, der er baseret på DISC-teorien, kandidater og medarbejdere med at forstå, hvordan de reagerer på bestemte situationer på arbejdspladsen, hvilket giver en bedre forståelse af, hvordan man kan lede den enkelte person og hvilket arbejdsmiljø de trives bedst i.

Begge assessmentprogrammer hjælper kandidater, medarbejdere og beslutningstagere med at få større viden om sig selv, om deres styrker og begrænsninger og om, hvordan deres adfærd og holdninger kan ledes hensigtsmæssigt.

Uanset om du er type A, B, C eller type D, giver det et fundament til at forstå, at vi alle har forskellige måder at interagere med vores omgivelser på og de mennesker, som vi arbejder sammen med. Vi er alle en blanding af forskellige personlighedstyper, men unikke fordi vi alle, i varierende grad, repræsenterer et mix af disse personlighedstræk. Hvis man kan opnå forståelse for, hvilke træk, som er fremherskende hos den enkelte, får man en bedre forståelse af de typer mennesker, vi arbejder sammen med og den type vi selv er.

Hvis du gerne vil vide mere om vores assessment-programmer, er du velkommen til at ​kontakte vores team.