Onboarding | Thomas.co

Onboarding

Thomas components

Onboarding

Hjälp era nyanställda att snabbt komma igång

När ni lägger ner mycket arbete på att hitta rätt person, så det är viktigt att onboardingprocessen är effektiv. Men alltför ofta använder sig organisationer av en och samma process för alla, vilket kan leda till att nyanställda känner sig oengagerade när de istället borde vara som mest motiverade. 

Med en tydlig förståelse för hur ni ska hantera, motivera och kommunicera med varje ny medarbetare så effektivt som möjligt, kan ni med hjälp av vår plattform se till att de snabbare kan komma igång, känna sig motiverade och prestera.

Onboarding hero image 1
Onboarding hero image mobile

Same assessment different outputs image 1

Bedömningsverktyg – ger fördelar under hela medarbetarens livscykel

Våra bedömningsverktyg är inte bara ett stöd i era rekryteringsprocesser. Insikterna från resultaten kan vara användbara under hela medarbetarens livscykel, med början i onboardingprocessen, så att ni kan hålla era medarbetare engagerade och effektiva.


bespoke onboarding image 1

Skräddarsydd onboarding

Alla nya medarbetare måste behandlas som enskilda individer. Vilket är det bästa sättet att kommunicera med dem? Hur fattar de beslut? Vad motiverar dem? De små detaljerna kan göra stor skillnad i hur snabbt de kommer igång och till och med påverka deras långsiktiga engagemang.

Thomas beteendeanalys ger, baserat på individens specifika resultat, individuella råd om onboardingprocessen.

[Thomas Perform] was intuitive to use, and being able to quickly access individually tailored, business-specific content on how to manage, motivate and onboard team members, as well as being able to view their strengths and communication preferences will be invaluable to people managers everywhere.

Tracey Knowles
Head of HR and Talent
effective onboarding image 1

Effektiv onboarding – var de än befinner sig

Det kan vara svårt nog att introducera en person ansikte mot ansikte men hur gör man om personen arbetar på distans? Distansarbete innebär större utmaningar, så det är viktigare än någonsin att veta hur man får ut det bästa av sina medarbetare, oavsett var de befinner sig.

Thomas beteendeanalys ger individuella, skräddarsydda råd om hur varje person behöver stöttas när denne arbetar på distans, vilket underlättar för både chefer och nyanställda.

Discover your new work superpower