Mangfoldighed og bias | Thomas.co

Mangfoldighed og bias

Thomas components

Mangfoldighed i ansættelse

Opdag  fordelene ved mangfoldighed 

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion er ikke et slagord - det bør være normen i alle virksomheder i dag. Mangfoldighed i arbejdsstyrken, der er efterspurgt af den næste generation af fagfolk, vil levere økonomisk outperformance og innovation. Mangfoldighed i ansættelse kan også bidrage til at bygge bro over den globale kvalifikationskløft. Alligevel screener ubevidst bias stadig forskellige talenter.  

diveristy hero image

Alle mennesker har ubevidste fordomme, men disse kan reduceres ved ansættelse ved hjælp af Thomas platform til talentvurdering. Thomas hjælper dig med at mindske bias og identificere de bedst egnede ansøgere til dine roller og din virksomhed.

remove bias image

Fjern bias fra din rekruttering  

Det tager vores hjerner 0,1 sekunder at danne sig en mening om en person , så ubevidst bias vil sandsynligvis påvirke dine ansættelsesbeslutninger. Dette er skadeligt for din virksomhed og forhindrer dig i at ansætte og beholde toptalenter. 

Vores platform til talentvurdering giver dig upartiske data om, hvad der virkelig betyder noget: en ansøgers potentiale til at få succes i en rolle. Vælg træk ved din ideelle ansøger og objektivt ranger ansøgere mod denne profil. Ud over CV'er og overfladiske egenskaber er psykometriske vurderinger en mere præcis forudsigelse for ansøgerens succes. 

Fjernelse af bias  fra Harvey Nash's rekrutteringsprocesser

Se, hvordan Harvey Nash brugte Thomas' adfærdsanalyse til at finde tegn på bias og øge diversiteten i rekrutteringen.


Deliver with diversity image

Levér med mangfoldighed

Undersøgelser viser, at mangfoldighed i arbejdsstyrken forbedrer virksomhedens resultater. På trods af de etiske imperativ og økonomiske fordele er mangfoldighed, lighed og inklusion stadig vanskelige for mange virksomheder at realisere.  

Thomas' adfærds- og personlighedsanalyser måler en persons adfærd på arbejdspladsen og underliggende motivation, hvilket giver ansættende ledere indsigt i den kognitive mangfoldighed bag forbedret præstation. Disse oplysninger gør det muligt for interviewere at gå ud over overfladiske egenskaber og udforske en kandidats egnethed på et dybere niveau. 

Da virksomheder er meget mere opmærksomme på bløde færdigheder og adfærdsmæssige træk end nogensinde, gør Thomas Perform det lettere for virksomheder at frigøre deres medarbejderes potentiale, øge mangfoldigheden og inklusionen og rekruttere objektivt.

Laura O’Driscoll
Managing Director
bridge skills gap with diversity hiring image

Byg bro over kvalifikationskløften med mangfoldighed i ansættelse

På grund af den hurtige teknologiske udvikling er den globale kvalifikationskløft blevet større. Mange virksomheder kæmper for at besætte ledige stillinger samtidig med, at de overser toptalenter på grund af ubevidst bias.  

Thomas' evnetest måler læringshastigheden og forudsiger pålideligt en kandidats evne til at levere i højt tempo. Sammen med vores personlighedsvurdering, der måler trækkene bag potentialet for succes, tilbyder det ansættelsesledere en letlæselig psykologisk profil af en kandidat, der viser deres chance for succes.  

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas