Diversitet og bias | Thomas.co

Diversitet og bias

Thomas components

Diversitet i ansættelser

Opdag fordelene ved diversitet

Diversitet, ligestilling og inklusion er ikke slagord - det bør være normen i alle organisationer i dag. Diversitet i arbejdsstyrken efterspørges af næste generation fagfolk og vil sandsynligvis i højere grad end nu levere økonomisk konkurrencekraft og innovation. Diversitet i ansættelser kan også bidrage til at bygge bro over den globale kvalifikationskløft. Alligevel fravælger ubevidst bias stadig talenter, der er forskellige fra normen.

Black guy student individual hero

Alle mennesker har ubevidste fordomme, men disse kan reduceres, når du rekrutterer ved hjælp af Thomas' talent assessment platform. Thomas hjælper dig med at mindske bias og identificere de bedst egnede ansøgere til dine roller og din organisation.

remove bias image

Fjern bias fra din rekruttering  

Det tager vores hjerner 0,1 sekund at danne sig en mening om en person, så ubevidst bias vil sandsynligvis påvirke dine ansættelsesbeslutninger. Det er skadeligt for din organisation og forhindrer dig i at ansætte og beholde toptalenter. 

Vores platform til talent assessment giver dig upartiske data om det, der virkelig betyder noget: En ansøgers potentiale til at få succes i en rolle. Udvælg træk hos din ideelle ansøger og sammenhold objektivt ansøgerne mod denne profil. Når du går længere end blot til CV'et og overfladiske egenskaber, så er psykometriske assesments en mere præcis forudsigelse for ansøgerens succes. 

Fjernelse af bias fra Harvey Nash's rekrutteringsprocesser

Se, hvordan Harvey Nash brugte Thomas' adfærdsanalyse til at finde tegn på bias og øge diversiteten i rekrutteringen.


Deliver with diversity image

Levér med diversitet

Undersøgelser viser, at diversitet i arbejdsstyrken forbedrer virksomhedens resultater. Men på trods af både etiske krav og økonomiske fordele er diversitet, ligestilling og inklusion stadigt vanskeligt for mange virksomheder at realisere.  

Thomas' adfærdsanalyser og personlighedstests måler en persons adfærd på arbejdspladsen og underliggende motivation, hvilket giver ansættende ledere indsigt i den kognitive diversitet, der ligger bag forbedret performance. Disse oplysninger gør det muligt for interviewere at gå ud over overfladiske egenskaber og i stedet udforske en kandidats egnethed på et dybere niveau. 

Nu, hvor organisationer mere end nogensinde er opmærksomme på de bløde færdigheder og adfærdsmæssige træk, gør Thomas Perform det lettere for organisationerne at frigøre deres medarbejderes potentiale, øge diversitet og inklusion og rekruttere objektivt.

Laura O’Driscoll
Managing Director
bridge skills gap with diversity hiring image

Slå bro over kvalifikationskløften med diversitet i ansættelsen

På grund af den hurtige teknologiske udvikling er den globale kvalifikationskløft blevet større. Mange virksomheder kæmper for at besætte ledige stillinger, mens de samtidigt overser toptalenter på grund af ubevidst bias.  

Thomas' evnetest måler indlæringshastighed og forudsiger pålideligt en kandidats evne til at levere i højt tempo. Sammen med vores personlighedstest, der måler træk bag potentiale for succes, tilbyder det ansættende ledere en letlæselig psykologisk profil på en kandidat, der viser kandidatens chance for succes.  

Opdag din nye superkraft på jobbet